چهل‌وسومین جسد سانحه قطار تبریز – مشهد شناسایی شد
چهل‌وسومین جسد سانحه قطار تبریز – مشهد شناسایی شد

مدیرکل پزشک قانونی آذربایجان‌شرقی گفت: چهل و سومین جسد سانحه قطار تبریز – ‌مشهد شناسایی شد. عصر تبریز: مدیرکل پزشک قانونی آذربایجان‌شرقی گفت: چهل و سومین جسد سانحه قطار تبریز – ‌مشهد شناسایی شد. بهرام صمدی‌راد با اعلام این خبر گفت‌: امروز آخرین جسد تحویلی به پزشکی قانونی شناسایی و به خانواده‌اش تحویل داده شد. […]

مدیرکل پزشک قانونی آذربایجان‌شرقی گفت: چهل و سومین جسد سانحه قطار تبریز – ‌مشهد شناسایی شد.

عصر تبریز: مدیرکل پزشک قانونی آذربایجان‌شرقی گفت: چهل و سومین جسد سانحه قطار تبریز – ‌مشهد شناسایی شد.
بهرام صمدی‌راد با اعلام این خبر گفت‌: امروز آخرین جسد تحویلی به پزشکی قانونی شناسایی و به خانواده‌اش تحویل داده شد.
وی افزود: در مجموع تاکنون ۴۱ جسد و ۲ اجزای موجود در پزشکی قانون شناسایی و به خانواده هایشان تحویل داده شده است.
مدیر کل پزشک قانونی آذربایجان‌شرقی تاکید کرد‌: این آمار مربوط به اجسادی است که به پزشکی قانونی منتقل شده‌اند و می‌توان بر موضوع اتمام کار شناسایی اجسادی که صرفا در پزشکی قانونی بودند، اشاره کرد.
صمدی‌راد یادآور شد: این به معنی اتمام کار شناسایی نیست و‌ ‌در صورتی که اجسادی به مجموعه پزشکی قانونی تحویل داده شود، ما آمادگی انجام کار کارشناسی برای شناسایی را داریم.