‍ مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی و تاکسیرانی تبریز خبرداد: ارائه خدمات رایگان به جامعه جانبازان و معلولین
‍ مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی و تاکسیرانی تبریز خبرداد: ارائه خدمات رایگان به جامعه جانبازان و معلولین

شرکت واحد اتوبوسرانی در راستای ارتقاء خدمات و در جهت رفاه جانبازان عزیز وافراد معلول وکم توان اتوبوس ویژه و مناسب سازی شده را بصورت رایگان جهت خدمات رسانی اختصاص داد. عصر تبریز: فرخ جلالی مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهرداری تبریز گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی در راستای ارتقاء خدمات و در جهت رفاه جانبازان […]

شرکت واحد اتوبوسرانی در راستای ارتقاء خدمات و در جهت رفاه جانبازان عزیز وافراد معلول وکم توان اتوبوس ویژه و مناسب سازی شده را بصورت رایگان جهت خدمات رسانی اختصاص داد.

عصر تبریز: فرخ جلالی مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهرداری تبریز گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی در راستای ارتقاء خدمات و در جهت رفاه جانبازان عزیز وافراد معلول وکم توان اتوبوس ویژه و مناسب سازی شده را بصورت رایگان جهت خدمات رسانی اختصاص داد.
وی افزود: اتوبوس فوق با هماهنگی سازمانهای بهزیستی و بنیاد شهید وامور ایثارگران، صرفا جهت جابجایی و انتقال دسته جمعی در سفرهای درونشهری در اختیار این نهادها قرار خواهد گرفت تا گروه های هدف براحتی بتوانند از خدمات ویژه و امکانات این اتوبوس استفاده نمایند.
مدیر عامل اتوبوسرانی وتاکسیرانی شهرداری تبریز ابراز امیدورای نمود با اختصاص این دستگاه اتوبوس بتوانیم بخشی از مشکلات عبور و مرورعمومی افراد دارای معلولیت کاسته شده و متعاقب آن شرایط دسترسی در سطح شهر فراهم شود.
جلالی با بیان اینکه قطعا یک دستگاه اتوبوس جوابگوی نیاز معلولین نیست، گفت: در صورت تخصیص اعتبار لازم چندین دستگاه اتوبوس دیگر جهت تردد جانبازان، معلولین وهمچنین افراد کم توان در سطح شهر اضافه خواهد شد.