یادداشت؛ پدیده مرکز در مرکز!
یادداشت؛ پدیده مرکز در مرکز!

یکی از نقدهای جدی بر ساختاری اداری ایران «تمرکزگرایی» حاکم بر آن در حوزه های مختلف اداری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و…است. عصر تبریز: یکی از نقدهای جدی بر ساختاری اداری ایران «تمرکزگرایی» حاکم بر آن در حوزه های مختلف اداری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و…است. این نوع نقد از سوی تعداد زیادی از مراکز استانها (مسولین، […]

یکی از نقدهای جدی بر ساختاری اداری ایران «تمرکزگرایی» حاکم بر آن در حوزه های مختلف اداری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و…است.

عصر تبریز: یکی از نقدهای جدی بر ساختاری اداری ایران «تمرکزگرایی» حاکم بر آن در حوزه های مختلف اداری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و…است. این نوع نقد از سوی تعداد زیادی از مراکز استانها (مسولین، اصحاب رسانه، فعالین مدنی و….) دیده می شود و آنها خواستار تفویض اختیارات یا توجه بیشتر به دیگر مراکز استانها هستند.
تمرکزگرایی شدید خود انتقاد جدی به مراکز استانها است، به طوری که می توان گفت مراکز استانها خود دچار تمرکز گرایی شدند و پدیده «مرکز در مرکز» را خلق نمودند. مرکز در مرکز یعنی این که اکثریت شهرها در مراکز استانها «همزمان» از دو نوع بی توجهی در رنج هستند. بی توجهی از مرکز (تهران) و مرکز (مراکز استانها). در باب همین امر به ۳ مثال عینی در آذربایجان شرقی اشاره می شود.
نصب تابلوهای ترکیه، جمهوری آذربایجان …. در مرند یا تبریز؟؟؟
به بهانه انتخاب تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ شاهد اقدامات مختلفی هستیم، که برخی از این کارها مورد انتقاد جدی قرار گرفته اند، چرا که اکثر این کارها علی الخصوص در بعد معرفی و تبلیغات محدود به تبریز مانده و سبب ایستادن «تبریز در تبریز» شده است.
همچنین برخی از تصمیم گیری ها و اقدامات به جای «همگرایی» در منطقه سبب «واگرایی» شده است. نصب تابلو راهنمای مسیر کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در خروجی شهر تبریز به نظر می رسد خیلی اقدام مناسبی نباشد، چرا که اگر قرار بود به نصب چنین تابلوهایی اقدام شود باید در تعیین مکان مناسب آن دقت لازم بکار گرفته می شود. نصب این تابلو بیشتر باید در خروجی شهرهایی چون مرند قرار می گرفت تا تبریز!!!! چون تبریز ورودی شهر مرند است نه کشورهای مذکور، آیا رواست در خروجی شهر تهران (ابتدای اتوبان تهران- تبریز) تابلو مسیر کشورهای مذکور زده شود؟ این مثال یکی از نمونه هایی عینی «مرکز در مرکز» است چرا که به جای توجه به شهر مرند، بدون دقت و بررسی لازم خروجی شهر تبریز مورد توجه قرار گرفته است.

 
مراغه شهر مکمل تبریز ۲۰۱۸
نگارنده تاکنون مطالب مختلفی را  درباره لزوم توجه به بحث تبریز ۲۰۱۸ نگاشته و راهکارهای متعددی را نیز طرح کرده است. اما در حال حاضر ظاهرا در این امر نیز ما دچار «مرکز در مرکز» شدیم و از پرداختن به شهرهای دیگر علی الخصوص مراغه به عنوان شهر مکمل تبریز ۲۰۱۸غفلت ورزیدیم، به طوری که با جرات می توان گفت اکثریت همزبانان از انتخاب مراغه به عنوان شهر مکمل تبریز ۲۰۱۸ بی اطلاع هستند و این بخاطر عدم توجه کافی از رسانه های و مسولین استانی به شهر مراغه هستند.
در این راستا در یادداشت های قبلی نگارنده پیشنهاد شده در طی بازه زمانی سال ۲۰۱۸ به هر کدام از شهرها غرفه ای اختصاص داده شود تا این شهرها نیز ظرفیتهای گردشگری خود را به علاقمندان این حوزه معرفی نمایند. حتی این امر می تواند به شهرهای مختلف استان های همجوار و همزبان نیز سرایت کند.

 
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ارس نیز از دیگر موارد مهم است که باز شاهد پدیده «مرکز در مرکز» را شاهد هستیم. در حالی که گفته می شود، تردد خودروهای پلاک اروند در کل خوزستان مجاز است در آذربایجان شرقی تردد خودروهای پلاک ارس بیشتر به تبریز محدود مانده است. امید است که در این زمینه نیز شاهد اتخاذ تصمیم هایی باشیم که بواسطه آن پدیده «مرکز در مرکز« در اذهان سایر همزبانان جایی نداشته باشد.
به قلم: رحمت مهدوی