صبح امروز آتش سوزی در انبار کفش بازارچه شاهزاده صادقیه بازار تاریخی تبریز رخ داد که به همت آتش نشانان مهار شد. عصر تبریز: معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز و حومه گفت: با تلاش عوامل آتشنشانی آتش سوزی در انبار کفش بازارچه شاهزاده کوچک صادقیه بازار تاریخی تبریز مهار شد. […]

صبح امروز آتش سوزی در انبار کفش بازارچه شاهزاده صادقیه بازار تاریخی تبریز رخ داد که به همت آتش نشانان مهار شد.

عصر تبریز: معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز و حومه گفت: با تلاش عوامل آتشنشانی آتش سوزی در انبار کفش بازارچه شاهزاده کوچک صادقیه بازار تاریخی تبریز مهار شد.

جلیل ستاری در این خصوص اظهار کرد: این آتش سوزی ساعت ۱۱ صبح امروز رخ داده بود که پس از ۶۶ دقیقه با تلاش ۲۵ آتش نشان مهار شد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه حضور به موقع از سرایت آتش به بازارچه های اطراف جلوگیری کرده است و علت اصلی وقوع این آتش سوزی توسط کارشناسان آتش نشانی تحت بررسی است.