مهار آتش سوزی انبار کفش بازارچه صادقیه در بازار تبریز
مهار آتش سوزی انبار کفش بازارچه صادقیه در بازار تبریز

صبح امروز آتش سوزی در انبار کفش بازارچه شاهزاده صادقیه بازار تاریخی تبریز رخ داد که به همت آتش نشانان مهار شد. عصر تبریز: معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز و حومه گفت: با تلاش عوامل آتشنشانی آتش سوزی در انبار کفش بازارچه شاهزاده کوچک صادقیه بازار تاریخی تبریز مهار شد. […]

صبح امروز آتش سوزی در انبار کفش بازارچه شاهزاده صادقیه بازار تاریخی تبریز رخ داد که به همت آتش نشانان مهار شد.

عصر تبریز: معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز و حومه گفت: با تلاش عوامل آتشنشانی آتش سوزی در انبار کفش بازارچه شاهزاده کوچک صادقیه بازار تاریخی تبریز مهار شد.

جلیل ستاری در این خصوص اظهار کرد: این آتش سوزی ساعت ۱۱ صبح امروز رخ داده بود که پس از ۶۶ دقیقه با تلاش ۲۵ آتش نشان مهار شد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه حضور به موقع از سرایت آتش به بازارچه های اطراف جلوگیری کرده است و علت اصلی وقوع این آتش سوزی توسط کارشناسان آتش نشانی تحت بررسی است.