رادیو عصر تبریز برنامه ۴ دی ۱۳۹۵
رادیو عصر تبریز برنامه ۴ دی ۱۳۹۵

رادیو عصر تبریز برنامه ۴ دی ۱۳۹۵ را در ادامه شنوا باشید؛ با اجرای تیم رادیویی عصر تهیه کننده: حامد پناهی میهمان برنامه: مهدی پورحسین-خواننده +دانلود فایل رادیو عصرتبریز برنامه ۴ دی ۱۳۹۵

رادیو عصر تبریز برنامه ۴ دی ۱۳۹۵ را در ادامه شنوا باشید؛

با اجرای تیم رادیویی عصر
تهیه کننده: حامد پناهی
میهمان برنامه: مهدی پورحسین-خواننده

+دانلود فایل رادیو عصرتبریز برنامه ۴ دی ۱۳۹۵