تعطیلی مدارس برخی از شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی
تعطیلی مدارس برخی از شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی

بارش برف، مدارس برخی از شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی را به تعطیلی کشاند. عصر تبریز: بارش برف، مدارس برخی از شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی را به تعطیلی کشاند. بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل اموزش و پرورش استان، امروز (چهارشنبه ۸دی ماه)  در شیفت صبح:   مراغه: ۱- مدارس کلیه مقاطع مناطق روستایی ۲- مدارس مقاطع پیش دبستانی٬ […]

بارش برف، مدارس برخی از شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی را به تعطیلی کشاند.

عصر تبریز: بارش برف، مدارس برخی از شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی را به تعطیلی کشاند.
بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل اموزش و پرورش استان، امروز (چهارشنبه ۸دی ماه)  در شیفت صبح:

 

مراغه:
۱- مدارس کلیه مقاطع مناطق روستایی
۲- مدارس مقاطع پیش دبستانی٬ ابتدایی و متوسطه دوره اول مناطق شهری
۳-کلیه مقاطع مدارس استثنایی
بناب:
مدارس مقاطع پیش دبستانی ٬ ابتدایی و متوسطه ی دوره ی اول مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنایی
هریس:
مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنایی
ترکمانچای:
مدارس ابتدایی و پیش دبستانی مناطق شهری و کلیه مقاطع مناطق روستایی و همچنین کلیه مقاطع مدارس استثنایی تعطیل اعلام می گردد.
منطقه کندوان و بستان آباد:
کلیه مقاطع تعطیل اعلام می گردد
منطقه عجب شیر:
مدارس ابتدایی و پیش دبستانی و دوره اول متوسطه مناطق شهری و روستایی و همچنین کلیه مقاطع مدارس استثنایی تعطیل اعلام شذ.
منطقه میانه و آچاچی و بخش کاغذ کنان میانه :
مدارس ابتدایی و پیش دبستانی مناطق شهری و کلیه مقاطع مناطق روستایی و همچنین کلیه مقاطع مدارس استثنایی تعطیل اعلام شد.
کاغذ کنان میانه :
مدارس ابتدایی و پیش دبستانی مناطق شهری و کلیه مقاطع مناطق روستایی و همچنین کلیه مقاطع مدارس استثنایی تعطیل اعلام شد.
ملکان:
مدارس ابتدایی و پیش دبستانی مناطق شهری و کلیه مقاطع مناطق روستایی و همچنین کلیه مقاطع مدارس استثنایی تعطیل اعلام شد.
سراب:
مدارس ابتدایی و پیش دبستانی و دوره اول متوسطه مناطق شهری و کلیه مقاطع مناطق روستایی و همچنین کلیه مقاطع مدارس استثنایی تعطیل اعلام شد.

 

شهرستان مراغه:
در شیفت بعد از ظهر، کلیه مقاطع روستایی و مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه دوره اول(راهنمایی) شهری تعطیل اعلام شد.