آخرین جزئیات پرونده پزشک تبریزی از زبان معاون دادستان تبریز/ بررسی و بازبینی اظهارات قبل و بعد از عدله پزشک
آخرین جزئیات پرونده پزشک تبریزی از زبان معاون دادستان تبریز/ بررسی و بازبینی اظهارات قبل و بعد از عدله پزشک

تحقیقات مقدماتی در خصوص این پرونده در حال انجام است و طبق ادله علیه این پزشک و شخص دیگری که احتمالا وجود داشته باشد در حال بررسی و پیگیری است. عصر تبریز:معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز با اشاره به ابعاد مختلف پرونده قتل همسر و مادر بزرگ پزشک تبریزی گفت: تحقیقات مقدماتی در خصوص […]

تحقیقات مقدماتی در خصوص این پرونده در حال انجام است و طبق ادله علیه این پزشک و شخص دیگری که احتمالا وجود داشته باشد در حال بررسی و پیگیری است.

عصر تبریز:معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز با اشاره به ابعاد مختلف پرونده قتل همسر و مادر بزرگ پزشک تبریزی گفت: تحقیقات مقدماتی در خصوص این پرونده در حال انجام است و طبق ادله علیه این پزشک و شخص دیگری که احتمالا وجود داشته باشد در حال بررسی و پیگیری است.
احمد موقری اظهار کرد: تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده قضایی پزشک تبریزی در حال انجام است و طبق ادله علیه این پزشک و شخص دیگری که احتمالا وجود داشته باشد در حال بررسی و پیگیری است.
وی افزود: در ابتدا این پزشک منکر قضیه بود ولی ادله به دست آمده علیه این پزشک موجود است و از این رو تحقیقات ویژه در این زمینه در حال انجام است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز خاطرنشان کرد: صحت و سقم این عدله در حال بررسی و بازبینی است و همچنین اظهارات قبل از عدله و بعد از عدله پزشک نیز در حال بررسی است و نتایج بعد از بررسی‌های لازم ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخی‌ها معتقد هستند موضوع پزشک تبریزی تا برون مرزها پیش رفته است، گفت: این ادعا برای قوه قضائیه منعکس نشده است و البته در صورت وجود چنین موضوعی نیز هیچ تأثیری در روند کاری ما نخواهد داشت.
موقری ادامه داد: چه مسأله برون مرزی و یا داخل مرزی باشد روال قانونی در این موضوع طی خواهد شد و تا روشن شدن موضوع پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت و بعد از آن کیفرخواست صادر خواهد شد./فارس