آخرین وضعیت پرونده فساد مالی شورا و شهرداری تبریز در دادگاه
آخرین وضعیت پرونده فساد مالی شورا و شهرداری تبریز در دادگاه

بعد از محاکمه‌های صورت گرفته که برخی از افراد در این محاکمه حضور داشته و پاسخگو شده‌اند حکم نهایی صادر خواهد شد. عصر تبریز:معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فساد مالی شورا و شهرداری تبریز در دادگستری گفت: بعد از محاکمه‌های صورت گرفته که برخی از افراد در این […]

بعد از محاکمه‌های صورت گرفته که برخی از افراد در این محاکمه حضور داشته و پاسخگو شده‌اند حکم نهایی صادر خواهد شد.

عصر تبریز:معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فساد مالی شورا و شهرداری تبریز در دادگستری گفت: بعد از محاکمه‌های صورت گرفته که برخی از افراد در این محاکمه حضور داشته و پاسخگو شده‌اند حکم نهایی صادر خواهد شد.
احمد موقری اظهار کرد: پرونده فساد مالی در شواری شهر و شهرداری تبریز تشکیل شده و در حال حاضر در مرحله رسیدگی است.
وی با بیان اینکه پرونده‌ها در دادگاه هستند و مرحله محاکمه خود را طی می‌کنند، گفت: محاکمه افراد آغاز شده و به ترتیب در حال رسیدگی و در حال ادامه است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز خاطرنشان کرد: بعد از محاکمه‌های صورت گرفته که برخی از افراد در این محاکمه حضور داشته و پاسخگو شده‌اند حکم نهایی صادر خواهد شد.
وی افزود: در این محاکمه‌ها برخی مسائل مطرح می‌شود که مستلزم بررسی و رسیدگی‌ و اصلاح اتهامات است و از این رو ادامه تحقیقات تا کسب نتیجه قطعی ادامه خواهد داشت.
موقری تصریح کرد: با توجه به پیگیری‌ها و تحقیقات صورت گرفته نمی‌توان به طور دقیق تعیین تکلیف پرونده شورای شهر را اعلام کرد ولی بعد از اتمام تحقیقات نتایج به صورت دقیق ارائه خواهد شد./فارس