فرماندار تبریز: زیرسوال‌بردن خدمات گسترده حمل‌ونقل‌ عمومی صحیح نیست
فرماندار تبریز: زیرسوال‌بردن خدمات گسترده حمل‌ونقل‌ عمومی صحیح نیست

فرماندار تبریز با بیان این‌که مجموعه ای‌از عوامل صنعتی، خودرویی و زیست‌محیطی موجب آلودگی هوای شهر تبریز شده است، گفت: در چنین شرایطی، متهم کردن یک دستگاه اجرایی و زیرسوال‌بردن خدمات گسترده حمل‌ونقل‌ عمومی صحیح نیست. عصر تبریز: فرماندار تبریز با بیان این‌که مجموعه ای‌از عوامل صنعتی، خودرویی و زیست‌محیطی موجب آلودگی هوای شهر تبریز […]

فرماندار تبریز با بیان این‌که مجموعه ای‌از عوامل صنعتی، خودرویی و زیست‌محیطی موجب آلودگی هوای شهر تبریز شده است، گفت: در چنین شرایطی، متهم کردن یک دستگاه اجرایی و زیرسوال‌بردن خدمات گسترده حمل‌ونقل‌ عمومی صحیح نیست.

عصر تبریز: فرماندار تبریز با بیان این‌که مجموعه ای‌از عوامل صنعتی، خودرویی و زیست‌محیطی موجب آلودگی هوای شهر تبریز شده است، گفت: در چنین شرایطی، متهم کردن یک دستگاه اجرایی و زیرسوال‌بردن خدمات گسترده حمل‌ونقل‌ عمومی صحیح نیست.
به گزارش شهریار، دکتر رحیم شهرتی‌فر، در بازدید از شرکت واحد اتوبوس‌رانی تبریز با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: سطح شهر محل ترددهای عمومی است و سوخت‌های متصاعد در خودروهای شخصی، عمومی  و دولتی، قطعاً قابل‌اندازه‌گیری است.
وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر، علی‌رغم امکانات محدود، برنامه‌های نوسازی و تجهیزاتی مناسبی برای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی صورت گرفته و طی آن، خروج اتوبوس‌های فرسوده از رده خدمتی و خرید اتوبوس‌های جدید، یک روند ثابت در برنامه‌های اتوبوس‌رانی شهر بوده است.
فرماندار تبریز متذکر شد: قدردان تلاش‌های صورت‌گرفته هستیم و امیدواریم روند تجیهز ناوگان عمومی، به سمتی برود که شاهد کمترین تاثیر آلاینده باشیم.