رادیو عصر تبریز برنامه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۵
رادیو عصر تبریز برنامه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۵

رادیو عصر تبریز را در ادامه شنوا باشید. رادیو عصر تبریز-برنامه ۱۸ دیماه ۱۳۹۵ تهیه کننده: حامد پناهی/کارگردان: علی عبداله پور با اجرای تیم رادیویی عصر تبریز نخستین برنامه صوتی در اینترنت به زبان ترکی +دانلود برنامه رادیو عصر تبریز-برنامه ۱۸ دیماه ۱۳۹۵

رادیو عصر تبریز را در ادامه شنوا باشید.

رادیو عصر تبریز-برنامه ۱۸ دیماه ۱۳۹۵
تهیه کننده: حامد پناهی/کارگردان: علی عبداله پور
با اجرای تیم رادیویی عصر تبریز
نخستین برنامه صوتی در اینترنت به زبان ترکی

+دانلود برنامه رادیو عصر تبریز-برنامه ۱۸ دیماه ۱۳۹۵