متاسفانه اخیرا شاهد موج تازه ای از گسترش تکدی گری در تبریز بودیم که زیبنده “شهر بدون گدا” نیست و برخورد قاطع و مناسب مردم و مسئولین را می طلبد. عصر تبریز: متاسفانه اخیرا شاهد موج تازه ای از گسترش تکدی گری در تبریز بودیم که زیبنده “شهر بدون گدا” نیست و برخورد قاطع و […]

متاسفانه اخیرا شاهد موج تازه ای از گسترش تکدی گری در تبریز بودیم که زیبنده “شهر بدون گدا” نیست و برخورد قاطع و مناسب مردم و مسئولین را می طلبد.

عصر تبریز: متاسفانه اخیرا شاهد موج تازه ای از گسترش تکدی گری در تبریز بودیم که زیبنده “شهر بدون گدا” نیست و برخورد قاطع و مناسب مردم و مسئولین را می طلبد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار تبریز ادامه داد : با وجود تشکلهای مردمی خیریه متعدد در شهر تبریز و اهتمام آنان به شناسایی و تحت پوشش قرار دادن نیازمندان واقعی، متکدیان خیابانی از احساسات همشهریان سوء استفاده می کنند و با این کار جلوه ی زشتی به شهر زیبای تبریز می دهند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تبریز، سعید برزگر ۳ دسته ی متکدیان و چگونگی برخورد با آنان را اینگونه بیان میکند :
گروه اول متکدیان افراد بومی هستند که علیرغم وضعیت مالی مناسب، تکدی گری را به عنوان شغل انتخاب کرده اند، درآمد زیادی از آن کسب می کنند و برای ترحم شهروندان شکل و ظاهری فقیرانه به خود می گیرند.
برای این گروه از متکدیان طرح پاکسازی مداوم و برخورد قانونی با همکاری ارگانهای ذیربط انجام شد و همچنین نسبت به توانمندسازی شغلی آنان اقدام گردید.
دسته ی دوم متکدیان متاسفانه کودکان کار هستند که سودجویان آنها را در سطح شهر پخش می کنند و شهروندان عزیز به حساب سن پایین آنان اقدام به کمک مالی می کنند؛ درحالیکه سود اصلی به جیب کلاهبرداران و سوء استفاده کنندگان از کودکان می رود.
این دسته از افراد سودجو و کلاهبردار با برخورد قاطع مقامات امنیتی و قضایی مواجه هستند و قانون برای آنها شدیدترین مجازاتها را درنظر می گیرد. کودکان کار نیز با هماهنگی بهزیستی ساماندهی می شوند و اگر خانواده هایشان وضعیت مالی خوبی نداشته باشند مورد حمایت قرار می گیرند.
و اما دسته سوم متکدیان که اخیرا بطور فزاینده ای وارد شهر تبریز شده اند ، اتباع خارجی و افرادی از مناطق دورافتاده ی سایر استانها هستند. این افراد اگر از اتباع خارجی باشند با هزینه ی دولت به مبادی خروجی کشور انتقال می یابند و از کشور دیپورت می شوند، و درصورت بازگشت مجدد برخوردهای قانونی شدیدتری اعمال می گردد. اگر هم از مناطق دیگر کشور باشند به شهر مبدا انتقال داده می شوند.
وی در پایان گفت : هماهنگی، تعامل و جلسات مختلفی با مسئولین شهرداری، دادستانی، نیروی انتظامی، بهزیستی، کمیته امداد و تشکلهای مردمی خیریه به ویژه موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز، در این خصوص انجام می شود و امیدواریم با همکاری مردم شریف تبریز شاهد برچیده شدن متکدیان و حمایت از نیازمندان واقعی باشیم.