مدیر کل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی خبر داد: کمک ۱۲۲ میلیارد ریالی حامیان به ایتام و فرزندان خانواده های نیازمند استان
مدیر کل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی خبر داد: کمک ۱۲۲ میلیارد ریالی حامیان به ایتام و فرزندان خانواده های نیازمند استان

هشت هزار و ۱۷۷ حامی طرح محسنین چتر حمایتی خود را بر چهار هزار و ۸۱۰  فرزند خانواده های نیازمند استان گسترانیده اند، این در حالی است که اکنون ۱۰ هزار و  ۴۱۰  فرزند بدون حامی هستند. عصر تبریز:حامیان طرح محسنین در ۱۰ ماهه امسال ۳۸ میلیارد ریال به فرزندان نیازمند کمک کرده اند. محمد کلامی، مدیرکل کمیته امداد […]

هشت هزار و ۱۷۷ حامی طرح محسنین چتر حمایتی خود را بر چهار هزار و ۸۱۰  فرزند خانواده های نیازمند استان گسترانیده اند، این در حالی است که اکنون ۱۰ هزار و  ۴۱۰  فرزند بدون حامی هستند.

عصر تبریز:حامیان طرح محسنین در ۱۰ ماهه امسال ۳۸ میلیارد ریال به فرزندان نیازمند کمک کرده اند.
محمد کلامی، مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی با اعلام این خبر گفت: هشت هزار و ۱۷۷ حامی طرح محسنین چتر حمایتی خود را بر چهار هزار و ۸۱۰  فرزند خانواده های نیازمند استان گسترانیده اند، این در حالی است که اکنون ۱۰ هزار و  ۴۱۰  فرزند بدون حامی هستند.
وی با بیان اینکه ۳۷ هزار حامی طرح اکرام و محسنین در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۱۲۲ میلیارد ریال به ایتام و فرزندان خانواده های نیازمند کمک کرده اند،افزود: خانواده طرح محسنین شامل آن دسته از خانواده های نیازمند می شود که دارای سرپرست بیمار، معلول، از کار افتاده و یا زندانی هستند.
کلامی تصریح کرد: طرح اکرام ایتام و محسنین سفره‌ بابرکتی است که با تأسی از سیره‌ علوی گشوده شده و تاکنون توانسته است بسیاری از مشکلات مادی و معنوی ایتام و فرزندان خانواده های نیازمند بکاهد.
کلامی خاطرنشان کرد: فرزندان مشمول طرح محسنین، دارای شناسنامه با اولویت های نیازهای خانواده هستند که پس از مراجعه حامی نوع نیاز فرزند و خانواده در اختیار خیر قرار داده می شود و پس از آن کمک های حامی با اطلاع و ارائه بیلان ماهیانه و سالیانه به فرد خیر، صرف اموری مانند خرید مسکن، تامین جهیزیه، درمان و تحصیل می شود.
مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی از چتر حمایتی ۲۸ هزار و ۶۴۰ حامی استان به چهار هزار و ۴۵۳ یتیم تحت حمایت در قالب طرح اکرام ایتام خبر داد و تصریح کرد: این حامیان در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۹۵ میلیارد ریال به ایتام تحت حمایت کمک کرده اند.
کلامی تاکید کرد: طرح اکرام خانواده شامل کمک به ایتام نیازمند و محروم تحت حمایت است که هر یتیم به طور متوسط دو میلیون و  ۱۴۸ هزار ریال کمک ماهیانه از حامیان دریافت می کند.