تصاویر/خسارات سیل به روستای چنار عجب شیر در آذربایجان شرقی عکاس: محمود ابراهیمی

تصاویر/خسارات سیل به روستای چنار عجب شیر در آذربایجان شرقی

عکاس: محمود ابراهیمی