جزئیات درگیری مسلحانه ظهر امروز چهار راه منصور تبریز +فیلم
جزئیات درگیری مسلحانه ظهر امروز چهار راه منصور تبریز +فیلم

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی جزئیات بیشتری از درگیری و تیراندازی پلیس با یک اراذل و اوباش مسلح در چهار راه بهشتی تبریز را تشریح کرد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: ظهر امروز یک نفر اراذل و اوباش و معتاد خطر ناک در چهار راه منصور تبریز با دست گرفتن قمه و عربده کشی اقدام به سلب آرامش و آسایش شهروندان کرده بود که پس از حضور گشت پلیس در مقابل پلیس نیز مقاومت و قصد حمله به پلیس را داشت وزمانی که پلیس متوجه مسلح بودن وی گردید با تیر اندازی هوائی مامورین وهشدار پلیس فرد مزبور دستگیر و درتفتیش بدنی اولیه یک قبضه اسلحه کمری وسلاح سردنیز از وی کشف شد.

اسمعیل پور ضمن تکذیب خبر شایعه سرقت از بانک قوامین چهار منصور افزود: نیروی انتظامی همواره در تمام ایام وساعات شبانه روز آماده ی برخورد با کسانی است که بخواهند آرامش و امنیت مردم درشهر ها را به هم بزنند

معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی در پایان گفت : فرد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده ی قضائی تحویل مقام قضائی گردید.