گزارش تصویری: زندگی عشایری ییلاق اتمیانلو/ از مناطق اهر

زندگی عشایری ییلاق اتمیانلو/ از مناطق اهر

عکس: امیرحسین بهگام