خبرهای خوش برای سربازان وظیفه
خبرهای خوش برای سربازان وظیفه

عصر: معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد: در شرایط محیطی و رفاهی سربازان و همچنین رفتارها و برخوردهای فرماندهان تغییراتی صورت می پذیرد. محمد جواد زاده کمند اظهار کرد: حفظ شأن و منزلت سربازان از رویکردهای جدی نیروهای مسلح است و برای محقق شدن این هدف برنامه های مطلوبی در نظر گرفته […]

عصر: معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد: در شرایط محیطی و رفاهی سربازان و همچنین رفتارها و برخوردهای فرماندهان تغییراتی صورت می پذیرد.

محمد جواد زاده کمند اظهار کرد: حفظ شأن و منزلت سربازان از رویکردهای جدی نیروهای مسلح است و برای محقق شدن این هدف برنامه های مطلوبی در نظر گرفته شده است.

بر اساس این خبر، وی گفت:رویکرد نیروهای مسلح در گذشته استفاده حداکثری از توان سربازان بوده است در حالی که در سال های اخیر می خواهیم علاوه بر استفاده بهینه از توان و استعداد جوان سرباز، افرادی توانمندی را برای کشور و جامعه اسلامی پرورش دهیم.

جوادزاده تصریح کرد: با ادامه این نگرش به طور قطع در آینده شرایط بهتری حاکم می شود. چرا که حفظ منزلت این قشر جامعه در دستور کار نیروهای مسلح قرار گرفت.

وی همچنین گفت: از آنجا که سربازان در عرصه های مختلف نقش به سزایی دارند تجلیل از خدمات آنها ارتقاء انگیزه ومنزلت سرباز را به دنبال دارد.