رحمانی؛ مدیر جوانی در سیستم اجرایی اهر که باید حمایت می شد
رحمانی؛ مدیر جوانی در سیستم اجرایی اهر که باید حمایت می شد

عصر: رک می گوید و کلامش تیز است. گاه بقدری تیز و برنده که حق گویی اش در ترازوی مخاطب نمی نشیند. برای درک رک و صریح بودن او زمان می برد تا دریابی که صراحتش را لجاجت و عنادی نیست . او در دل صاف و یکرنگ است. جوانی است که در خانواده ای […]

عصر: رک می گوید و کلامش تیز است. گاه بقدری تیز و برنده که حق گویی اش در ترازوی مخاطب نمی نشیند. برای درک رک و صریح بودن او زمان می برد تا دریابی که صراحتش را لجاجت و عنادی نیست . او در دل صاف و یکرنگ است.

جوانی است که در خانواده ای متکی بر دین و مذهب بزرگ شده و قلبش چون خیلی ها عقده های خطرناک رسوب نکرده … اهل عمل است و در عمل هر چه توان دارد پیاده می کند. محمد رحمانی،رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان هریس بود و از بهمن ۹۲ بجای حجت شالچی بر صندلی ریاست اداره کتابخانه های عمومی اهر نشست. وی از وقتی آمد به جرات می توان گفت یک روز هم در مدیریتش سکون نداشته و اداره ای را از روند عادی به طرف پیشتازی با تمام توان به یدک زحمت خود کشیده است.

از برگزاری جلسات مرتب انجمن کتابخانه و کمیته نهضت مطالعه مفید گرفته تا درگیری هایش بخاطر بازستانی حق قانونی کتاب و کتابخانه از شهرداری… از پای ننشسته و تعهد خود را در قبال مسئولیتی که پذیرفته به زیبایی تصویرسازی نموده است.
او اهل سیاست بازی و قیل و قال های مرسوم سیاست نیست هرچند که در او تمایل به اصلاحات و اعتدال و سمت و سوق فعلی مدیران اجرایی کشور نباشد اما آنچه که از بالا دست در جهت کتاب و احیای این مقوله فرهنگی مظلوم ابلاغ شده را به حد عالی پیش برده و از آن فراتر کارهای ابتکاری و خارج از عهده یک رییس اداره کتابخانه ها را بخوبی همکاری کرده است.

هر جا که به بن بست مالی رسیده دست به دامان نهاد کتابخانه های عمومی کشور شده و از طریق ارتباط مستقیم با دبیرکل این نهاد جذب سرانه و بودجه کرده است.

تنها اگر مداومت و پافشاری های او برای گرفتن حق مسلم کتابخانه از شهرداری را در زمان تصدی انواع شهرداران در نظر بگیریم او را از لحاظ قانون گرایی و دفاع از مجموعه مدیریتی اش در تمایز با سایر مدیران در رکود و بی حال قرار می دهد. به حق که او متمایز بوده و متمایز عمل کرده است.

شنیده ها حاکی است تلاش هایی می شود تا سکان اداره کتابخانه های عمومی اهر از ید رحمانی خارج شود و به دیگری سپرده شود و گفتنی است رحمانی در یکسال گذشته طبق بررسی های انجام شده در چالش بوده و درخواست هایی از سوی مدیریت ارشد شهرستان به اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی برای تغییرش انجام شده است.

تغییر رحمانی اگر بر فلسفه همسو نشدن او با “قطار تدبیر و امید” باشد بینه بحقی نیست چرا که با یک حساب سر انگشتی می توان براحتی مدیرانی را در ادارات اهر مشاهده کرد که با هر دولت و فرمانداری خود را تطبیق داده اند و زمانی اصولگرا بوده اند و اکنون به خیمه اصلاحات پناهنده شده اند… آن هم اداراتی که هماهنگی شان با فرماندار بیشتر موثر تر از کتابخانه است.
چه چیز در انتظار از یک رییس اداره کتابخانه و مدیر فرهنگی بوده که رحمانی در آن ها کوتاهی نشان داده؟
چه معیار هایی هست تا فرق بین مدیر خوب و بد مشخص گردد؟
اگر خط معیار عملکرد است بگویند و اگر معیار چیز دیگری است وا ویلا…
او باید بجای سنگ اندازی و بی مهری ها حمایت می شد. چرا همیشه راه بر جوانان بومی حق طلب و عملگرا بسته می شود؟ غم جانکاهی است ای اهر!

رحمانی رفتنی نیست. نباید برود.او یک مدیر جوان و ساعی است که دلش برای اهر در حال تپش است.
رفتن او یک ظلم است. این ظلم نباید پای بگیرد…
اهر/مهدی شنابی