جزئیات صدای انفجار مهیب شب گذشته در تبریز
جزئیات صدای انفجار مهیب شب گذشته در تبریز

طبق خبرهای واصله از اهالی آن منطقه، ماموران امداد گاز تبریز ظاهرا برای تعمیر قسمتی از شبکه گازرسانی این منطقه اقدام کرده بودند که بنا به دلیل نامعلوم انفجار ایجاد می شود. برابر اعلام اداره گاز استان آذربایجان شرقی صدای حاصله در اثر هواگیری لوله های گاز در این منطقه بوده وانفجاری صورت نگرفته است. […]

طبق خبرهای واصله از اهالی آن منطقه، ماموران امداد گاز تبریز ظاهرا برای تعمیر قسمتی از شبکه گازرسانی این منطقه اقدام کرده بودند که بنا به دلیل نامعلوم انفجار ایجاد می شود.

برابر اعلام اداره گاز استان آذربایجان شرقی صدای حاصله در اثر هواگیری لوله های گاز در این منطقه بوده وانفجاری صورت نگرفته است.

در ادامه ی تعمیرات قطعی گاز در محله ی بارون آواک تبریز نیاز به هوا گیری لوله ها بود که منجر به ایجاد صدا شد.