جزئیات بیشتری از حمله به عضو هیئت علمی و استاد گروه روانپزشکی تبریز
جزئیات بیشتری از حمله به عضو هیئت علمی و استاد گروه روانپزشکی تبریز

عصر: معاونت درمان علوم پزشکی تبریز جزئیات بیشتری از حمله بیمار به دکترعلیرضا فرنام عضو هیئت علمی و استاد گروه روانپزشکی هنگام ویزیت تشریح کرد.

علی تقی‌زادیه امروز در خصوص سوقصد یکی از بیماران به پزشک در تبریز اظهار کرد: بعد از ظهر امروز هفتم تیرماه، دکترعلیرضا فرنام عضو هیئت علمی و استاد گروه روانپزشکی هنگام ویزیت بیماران در کلینیک مرکز آموزشی درمانی رازی مورد سوء قصد یکی از بیماران قرار گرفته و از چندین ناحیه بدن بر اثر ضربات جسم تیز مجروح شد.

وی با بیان اینکه ضارب یکی از بیماران روانی مراجعه کننده به بیمارستان بوده و هم اکنون در همان بیمارستان بستری شده وتحت درمان است، گفت: بعد از ظهر امروز ضارب برای ویزیت به درمانگاه بیمارستان راضی مراجعه کرده در یک لحظه به سمت پزشک معالج خود حمله ور شده و از چندین قسمت وی را مجروح کرده است.

معاونت درمان علوم پزشکی تبریز بیان کرد: وضعیت عمومی دکتر فرنام خوب بوده و در حال حاضر در یکی از بیمارستان‌های جنرال تحت درمان قرار گرفته است./ فارس