کیفرخواست ۱۰۷۰ قاضی صادر شد/ ۶۰ نفر معلق شدند
کیفرخواست ۱۰۷۰ قاضی صادر شد/ ۶۰ نفر معلق شدند

دادسرای انتظامی قضات اعلام کرد: تعداد کیفرخواست‌ها از یک هزار و ۱۴ فقره به یک هزار و ۷۱ فقره افزایش یافته اما پرونده‌های تعلیق از خدمت از ۶۳ به ۶۰ فقره کاهش یافته است.

عصر: دادسرای انتظامی قضات اعلام کرد: تعداد کیفرخواست‌ها از یک هزار و ۱۴ فقره به یک هزار و ۷۱ فقره افزایش یافته اما پرونده‌های تعلیق از خدمت از ۶۳ به ۶۰ فقره کاهش یافته است.

به گزارش جامعه خبر، بر اساس اعلام قوه قضائیه در سال ۹۵ تعداد ۵ هزار و ۷۲۰ پرونده در سال گذشته وارد دادسرای انتظامی قضات شده که نسبت به سال ۹۴، حدود ۵٫۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین در سال گذشته، این دادسرا ۵ هزار و ۴۶۱ فقره پرونده را مختومه کرده که نسبت به سال ۹۴، حدود چهار درصد رشد را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش دادسرای انتظامی قضات در سال ۹۵، از دادگستری ۱۷ استان، بازرسی موردی، دادگستری ۵ استان، بازرسی پنهانی و از دادگستری ۳ استان نیز بازرسی دوره‌ای انجام داده است. همچنین موجودی پرونده‌های دادسرای انتظامی قضات در سال ۹۴، چهار هزار و ۷۹ فقره بوده که این تعداد در پایان سال ۹۵ به چهار هزار و ۳۴۰ فقره افزایش یافته است.

همچنین تعداد پرونده‌های تعقیب انتظامی از ۶۸۰ فقره به ۷۲۱ فقره و تعداد کیفرخواست‌ها از یک هزار و ۱۴ فقره به یک هزار و ۷۱ فقره افزایش یافته اما پرونده‌های تعلیق از خدمت از ۶۳ به ۶۰ فقره کاهش یافته است.

دادگاه عالی قضات هم تعداد پرونده‌های وارده را ۹ هزار و ۸۳ فقره، عنوان کرده که نسبت به سال ۹۴ مقدار ۹۹ درصد رشد و پرونده‌های مختومه هم با ۹ هزار و ۵۲۰ فقره، ۷۸ درصد رشد داشته است.

همچنین بنا بر اعلام این دادگاه، تعداد پرونده‌های رسیدگی شده(مختومه) به تخلفات فضات و وکلا در سال ۹۴، دو هزار و ۴۱۳ مورد بوده که در سال ۹۵ به دو هزار و ۵۷۵ فقره افزایش یافته است.

آن طور که این دادگاه اعلام کرده، به ترفیع پایه قضایی قضات در قالب ۵ هزار و ۴۰۱ فقره پرونده نیز رسیدگی شده است.