برادر رئیس جمهور بازداشت شد
برادر رئیس جمهور بازداشت شد

معاون اول قوه قضائیه از بازداشت حسین فریدون خبرداد.

عصر: معاون اول قوه قضائیه از بازداشت حسین فریدون خبرداد.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و چهاردهمین نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد: برای حسین فریدون قرار صادر شد و چون تامین نشد به زندان معرفی شد و اگر مبلغ قرار و یا سند متناسب تامین شود با قرار تامین آزاد می شود.

وی گفت: پرونده درباره مسائل مالی است./ جامعه خبر