هنرمند آذربایجان شرقی برگزیده جشنواره ملی خوشنویسی رضوی شد. به گزارش عصر تبریز ؛ برگزیدگان پانزدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در لرستان مشخص شدند که بر اساس بیانیه هیات داوران شهرام روحی از اذربایجان شرقی در رشته شکسته نستعلیق یکی از چهار هنرمند برگزیده ملی کشورمعرفی شد. ۵٩٣ اثر از ٢٨١ هنرمند خوشنویس کشور به […]

هنرمند آذربایجان شرقی برگزیده جشنواره ملی خوشنویسی رضوی شد.
به گزارش عصر تبریز ؛ برگزیدگان پانزدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در لرستان مشخص شدند که بر اساس بیانیه هیات داوران شهرام روحی از اذربایجان شرقی در رشته شکسته نستعلیق یکی از چهار هنرمند برگزیده ملی کشورمعرفی شد.

۵٩٣ اثر از ٢٨١ هنرمند خوشنویس کشور به مرحله داوری پانزدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی راه یافته بود که ۱۶ خوشنویس در شش رشته به عنوان هنرمندان برتر شناخته شدند.
منبع:خبرگزاری صداوسیما