اسامي نفرات برتر کنکور سراسري گروه رياضي و فني و گروه علوم تجربي سال 96 اعلام شد.

عصر: اسامی نفرات برتر کنکور سراسری گروه ریاضی و فنی و گروه علوم تجربی سال ۹۶ اعلام شد.

? گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی:

۱ صابر دین پژوه تبریز
۲ محمد کاظم فقیه خراسانی یزد
۳ علی فاطمی مفرد تهران
۴ محمدحسن احمدیارندی تهران
۵ سعید نعیمی تهران
۶ محمدامین مطهری نیا یزد
۷ محمد قیدی تهران
۸ محمدحسین زارعی اردستانی اصفهان
۹ اروین آذرمینا تهران
۱۰ سیدحسن موسوی بندرآبادی یزد

? گروه آزمایشی علوم تجربی:

۱ امیرحسین قاسمی نژاد رائینی سیرجان
۲ امیرحسین قویدل سردصحرا تبریز
۳ محمدرضا نادری بابل
۴ ارسلان یزدچی تبریز
۵ محسن نیکویی یزد
۶ یاسمن میر بابل
۷ سیدرضا سالاری کیا شیراز
۸ امیررضا پاشا پوریگانه تهران
۹ مهدی شفیعی اردبیل
۱۰ مهدی روانخواه یاسوج

?گروه آزمایشی علوم انسانی :

۱ – میران زاده مهابادی – عرفان – تهران
۲ – حجتی – یلدا – تهران
۳ – مهرایی – علی – تهران
۴ – ابن علی – زینب – کاشان
۵ – میری – سیدامیراحسان – تهران
۶ – صابری – فرید – کامیاران
۷ – نوذری – مصطفی – تهران
۸ – ضیائی نسب – مرتضی – بیرجند
۹ – شیدائیان آرانی – زهرا – تهران
۱۰ – حیدری – فاطمه – تهران

?گروه آزمایشی هنر :

۱ – معیری – سما – تهران
۲ – اراکیلیان – اویتا – تهران
۳ – عبداللهی امانی – آتوسا – کرج

?گروه آزمایشی زبان های خارجی:

۱ – زاهدی پور خامنه – ارشیا – تهران
۲ – قانع خیابانیان – رضا – تهران
۳ – قویدل سردصحرا – امیرحسین – تبریز.

@AsrTabriz