جمع مبلغ بدهی آنها ۴۰۰ میلیون تومان بود که از این مبلغ قسمتی از طریق گذشت شاکیان ، بخشی هم از طریق لحاظ درخواست نداشتن تمکن مالی و همچنین آورده خانواده ها تامین شده است.

عصر: مدیر نمایندگی ستاد دیه آذربایجان شرقی گفت: ۷ زندانی جرائم غیرعمد از زندانهای تبریز و مراغه آزاد شدند.

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان آذربایجان شرقی، رسول تقی پور گفت : ۵ نفر از این افراد از زندان تبریز و ۲ نفر از زندان مراغه آزاد شده اند، جمع مبلغ بدهی آنها ۴۰۰ میلیون تومان بود که از این مبلغ قسمتی از طریق گذشت شاکیان ، بخشی هم از طریق لحاظ درخواست نداشتن تمکن مالی و همچنین آورده خانواده ها تامین شده است.
به گفته تقی پور در این میان ۱۸ میلیون تومان نیز تسهیلات با بهره ۴ درصد و ۸۸ میلیون تومان کمک ویژه ستاد استان تامین شده است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه آذربایجان شرقی با اشاره به آزادی ۱۴۲ نفر از زندانی های استان از ابتدای امسال افزود: از این تعداد ۶ نفر زن و ۱۳۶ نفر مرد بودند که جمع مبلغ بدهی آنها ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بود.

تقی پور خاطرنشان کرد :بخشی از بدهی این افراد از طریق لحاظ تقاضای نداشتن تمکن مالی و بخشی از طریق گذشت شاکیان و قسمتی هم آورده خانواده ها و مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از طریق پرداخت تسهیلات با بهره ۴ درصد و الباقی که مبلغ ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود از طریق کمک های ویژه ستاد دیه استان تامین شد.