با بودن دست های مهربان خیرین در جامعه، می توانیم کانون عشق را بیش از پیش در کشورمان بگسترانیم و با همین دستهای مهربان یاور بی کسی زنان و کودکان بی سرپرست و آسیب پذیر شویم.

عصر: متولیان امور باید از ظرفیت شما کودکان برای پیشبرد جامعه استفاده کنند چرا که آینده کشور را شما ترسیم خواهید کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نیکوکاری دستهای مهربان، بیست و چهارم مرداد سال ۹۶، طی برنامه ای نماینده مردم آذربایجان شرقی درمجلس خبرگان رهبری دربازدید از بنیاد نیکوکاری دست‌ های مهربان تبریز گفت: عاملان ایجاد مجموعه بنیاد نیکوکاری دست‌ های مهربان ، مهربانی را در عمل معنا کردند.

آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی در بازدید از بنیاد نیکوکاری دست های مهربان در تبریز و در جمع کودکان بی سرپرست این مجموعه از کودکان جامعه به عنوان سرمایه های حقیقی جامعه یاد کرد و گفت : متولیان امور باید از ظرفیت شما کودکان برای پیشبرد جامعه استفاده کنند چرا که آینده کشور را شما ترسیم خواهید کرد.

نماینده مردم آذربایجان شرقی افزود: با بودن دست های مهربان خیرین در جامعه می توانیم کانون عشق را بیش از پیش در کشورمان بگسترانیم و با همین دستهای مهربان یاور بی کسی زنان تنها و آسیب پذیر و کودکان بی سرپرست شویم.

وی با قدردانی از خیرین و نیکوکاران یاد آور شد: ایجاد و توسعه بنیادها و مجموعه هایی از این دست ازسوی خیرین جامعه نشان می دهد که آنان نه در شعار که در عمل اهل مهربانی هستند.

آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی ادامه داد:  بنده در ایام انتخابات خبرگان شعار « همه باهم مهربان باشیم» بود را انتخاب کردم چراکه به آن اعتقاد دارم و معتقدم محبت، اعتدال و حق الناس سه حلقه مفقوده کشورند که مهر و محبت در راس آنها قرار گرفته است.


وی تصریح کرد: مسئولان باید  شعار «همه باهم مهربان باشیم» را سرلوحه کار خود قرار دهند و آن را در جامعه احیا و ترویج کنند.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری درپایان سخنان با قدردانی از  تلاش مجموعه مدیران و فعالان این بنیاد برای آنان در ایفای ماموریت بزرگ و خیرخواهانه آرزوی توفیق کرد.

سرپرست استانی بنیاد نیکوکاری دست‌های مهربان نیز اعلام کرد بنیادد نیکوکاری  دست های مهربان، سازمانی غیردولتی، غیر سیاسی، مستقل و مردم نهاد است که در سال ۸۶ توسط دکتر شهرام فرجی بنیانگذاری شده است و برای رفع محرومیت و کمک به اقشار نیازمند به ویژه زنان و کودکان بی سرپرست، با انگیزه والای انسان دوستی در سطح کشور فعالیت می کند.

فائقه پورحمزه گفت: حدود یک دهه از فعالیت های بنیاد نیکوکاری دستهای مهربان می گذرد که به یاری خدای متعال و با تکیه بر حمایت های خیرین و حامیان گرامی توانسته است اقدامات موثری در زمینه کمک به قشر بی بضاعت و آبرومند جامعه به ویژه زنان  سرپرست خانوار انجام دهد.

وی ادامه داد: برنامه های راهبردی زیادی از قبیل احداث کارگاه توانمند سازی برای افراد تحت پوشش و ایجاد واحد درمان در دستور کارشان قرار دارد و افزود، حفظ کرامت انسانی افراد تحت پوشش، همواره شعار اصلی و سرلوحه اعمال کارمندان این بنیاد بوده است