مهدی کاظمی راننده تاکسی تبریزی به عنوان اولین تاکسی کتابخانه سیار ایران شناخته میشود.

مهدی کاظمی راننده تاکسی تبریزی به عنوان اولین تاکسی کتابخانه سیار ایران شناخته میشود.

این راننده خوش ذوق تبریزی می گوید بیش از ۴۰۰ جلد کتاب با ارزش بالای ۳ میلیون تومان داخل تاکسی اش حمل و نگهداری می کند. برخی از این کتابها ارزشی بالغ بر ۲۰۰ هزار تومان دارند.

این راننده تاکسی فرهنگدوست، کتابها را به صورت رایگان در اختیار مسافرین قرار میدهد تا پس از مطالعه، آنها را به ایستگاه هایی که قبلا در نظر گرفته شده تحویل دهند. وی در حدود ۵ ایستگاه شامل نانوایی و سوپرمارکت و… در نقاط مختلف شهر تبریز برای این کار اختصاص داده است. وی همچنین به تمامی مسافرین و توریست هایی که سوار تاکسی اش می شود بروشور و کتاب راهنمای تبریز ۲۰۱۸ را هدیه می دهد و همچنین اطلاعات کاملی در مورد تبریز در اختیار آنان قرار می دهد و بیش از مدعیان، برای تبریز۲۰۱۸ فعالیت می کند.
به گفته آقای کاظمی، وی هر روز بجای استراحت چند ساعتی بیشتر کار میکند تا درآمد حاصل از این کار را صرف خرید کتابهای جدیدتر بکند. مهدی کاظمی، چندی پیش از طرف وزیر ارشاد بخاطر این فعالیت مورد تقدیر قرار گرفته و جایزه سفر کربلا را دریافت کرده است.

این راننده تاکسی هزینه تمام کتاب ها رابا هزینه شخصی خود تقبل کرده است و با تمام مشکلاتی که در زندگی دارد از هیچ ارگان و نهادی حمایت خاصی از وی نمی شود. یکی از اعضای خانواده وی، فلج قطع نخاعیست که او با این شرایط از این بیمار هم نگهداری میکند.

در نهایت، مهدی کاظمی به گفته خودش اولین در ایران است و سایر شهرها از کار ایشان الگو گرفته اند.

تصاویر خود گویای همه چیز هستند: