انتخاب تبریز بعنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی یک فرصت بزرگ نه فقط برای تبریز بلکه آذربایجان و ایران است.

عصر: رئیس شورای شهر تبریز گفت: انتخاب تبریز بعنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی یک فرصت بزرگ نه فقط برای تبریز بلکه آذربایجان و ایران است.

شکور اکبرنژاد در گفتگوی اختصاصی با عصر تبریز با اشاره رویداد تبریز ۲۰۱۸ افزود: انتخاب تبریز بعنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی یک فرصت بزرگ نه فقط برای تبریز بلکه آذربایجان و ایران است.

وی گفت: در این راستا اولین درخواست و مطالبه ما از دولت ، اجرایی شدن موضوع ۱۰ درصد بودجه وزارت خانه و دستگاه ها برای تبریز است که هنوز با وجود زمان اندک باقیمانده تا ۲۰۱۸ اجرایی نشده است.

اکبرنژاد تصریح کرد: در کنار این موضوع میزبانی شایسته از مهمانان و گردشگران خارجی در این رویداد یک همکاری جمعی بین مردم و دولت و شهرداری تبریز می خواهد. باید حواسمان باشد که گردشگری که در این رویداد به تبریز می آید فقط دنبال برج و پاساژ و پل نیست، بلکه دنبال آشنایی با تاریخ و فرهنگ غنی آذربایجان و ایران است و معرفی هر چه بهتر  این فرهنگ و تاریخ فقط با حضور و همراهی مردم در صحنه به دست می آید . در این راستا هم الویت های ما در شورا برای این موضوع اولویت های فرهنگی و مشارکتی است.

وی تاکید کرد: همان گونه که در بزنگاه های تاریخی مانند زلزله آذربایجان مردم تبریز به صحنه آمدند و همکاری کردند و با مدیریت صحیح این موضوعات افتخار آفریدند، در این رویداد نیز باید این چنین باشد و  ما خواهیم توانست با همکاری مردم و دولت از پس این موضوع هم بربیایم.

اکبرنژاد در ادامه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار را یکی از مهمترین اولویت های شورای پنجم تبریز برشمرد و گفت: عده ای در گذشته با تراکم فروشی و اداره شهر، آینده تبریز را به خطر انداختند و ما در شورا با تشکیل کمسیون محیط زیست و توسعه پایدار نشان دادیم دنبال تغییر این رویه ها و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی شهر تبریز هستیم و  تا جایی که خبر دارم نشست های خوبی برای همفکری با فعالان محیط زیست استان در این کمسیون شکل گرفته و یقین دارم با همراهی فعلان این حوزه شاهد حرکات خوبی در این زمینه در تبریز خواهیم بود.

رئیس شورای شهر تبریز گفت: به جز این موضوع، در تلاش هستیم که بودجه شهرداری را از وابستگی به تراکم فروشی خلاص کنیم و کارهای خوبی در این زمینه در شورا شروع شده  که به موقع گزارش آن را به مردم عزیز خواهیم داد.

اکبرنژاد حمایت از جوانان و بهبود فضای اشتغال آنها را یکی دیگر از جدی ترین اولویت های خود و همکارانش در شورا اعلام کرد و افزود: با وجود آنکه این موضوع جز وظایف ذاتی دولت است، اما با توجه به حجم مشکلاتی که در حوزه اشتغال جوانان وجود دارد ، ما هم دولت را همراهی خواهیم کرد.

رئیس شورای شهر تبریز ادامه داد: برای این موضوع، دنبال حمایت از کسب و کارهای جدید و استارت تاپ ها هستیم و معتقدیم  با همکاری این استارتاپ ها می توانیم تبریز ۱۴۰۰ را شهری هوشمند ، دانش پایه و نوآور تصور کنیم.

وی گفت: در کنار این موضوع در داخل شهرداری، دنبال این هستیم که کاری کنیم که شایسته سالاری مقدم بر فامیل سالاری باشد تا بتوانیم با حمایت از جوانان شایسته ای که در داخل شهرداری وجود دارد، برای آینده شهر تبریز و شهرداری کادرسازی کنیم.

اکبرنژاد در پایان با اشاره به تعهدات شهردار منتخب در برابر شورا و شهروندان که دوم مهر توسط شورای اسلامی کلانشهر تبریز به تصویب رسید، سالم سازی شهرداری از طریق اصلاح روال انجام امور، به کارگیری مدیران پاکدست و متخصص و ساده سازی و شفاف سازی امور، اجرای مصوبات شورا و گزارش عملکرد شهرداری در مقاطع ششماهه به شورا و مردم، برقراری ارتباطات ضابطه مند با شورا و پرهیز از برقراری ارتباطات خارج از ضوابط قانونی با اعضای شورا، تعامل با دستگاه های استانی و کلانشهرها و نمایندگان مجلس به منظور تحقق مدیریت واحد شهری، رعایت کرامت انسانی در مدیریت شهری، به کارگیری همه نیروهای شاغل در شهرداری در راستای ارتقای بهره وری، گزینش مدیران از بین کارکنان شهرداری و با رعایت ضوابط شایسته سالاری مورد تأیید شورای شهر به طوری که این شورا به موقع در جریان گزینش مدیران براساس معیارها قرار گیرد، ایجاد ثبات و آرامش در مجموعه شهرداری تا از این طریق انگیزه کاری کارکنان و رضایت مردم افزایش یابد، محدود کردن فعالیت های شهرداری به حدود قانونی و حذف موارد فراتر از قانون و کاهش هزینه های غیر ضروری و پایدارسازی درآمدهای شهرداری را ۱۰ تعهد شهردار منتخب تبریز برشمرد.