ناگفته های فاجعه زیست محیطی رود ارس/ قسمت اول
ناگفته های فاجعه زیست محیطی رود ارس/ قسمت اول

رود ارس مهم ترین و پرآب ترین رودخانه شمالی آذربایجان شرقی و رودخانه مرزی ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان است.

عصر تبریز بررسی می کند؛ناگفته های فاجعه زیست محیطی رود ارس/ قسمت اول