چهار مرد شرور دیروز با دردرست داشتن قمه به یک آرایشگاه زنانه در شهرک ارم تبریز حمله ور شده و با تهدید طلا و جواهرات بانوان حاضر در آرایشگاه را سرقت کرده و سپس متواری شدند.

عصر: ۴ مرد قمه به دست دیروز عصر به یک آرایشگاه زنانه در تبریز حمله کردند.

چهار مرد شرور دیروز با دردرست داشتن قمه به یک آرایشگاه زنانه در شهرک ارم تبریز حمله ور شده و با تهدید طلا و جواهرات بانوان حاضر در آرایشگاه را سرقت کرده و سپس متواری شدند.

طبق گفته شاهدان عینی ماجرا، این چهار اشرار بعد از تهدید و سرقت طلا و جواهرات پا به فرار گذاشتند.

گفتنی است :هنوز از شناسایی و دستگیری این افراد هیج خبری نبوده و پلیس در حال ردیابی این اشرار می‌باشد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهدشد.