با شیوه تازه ای از سرقت توسط دستگاه های POS در فروشگاه ها آشنا شوید.

با جدیدترین شیوه سرقت از کارت بانکی توسط دستگاه‌ کارتخوان POS آشنا شوید.