پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ، آبان ماه امسال برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت : پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ، از دوم تا هفتم آبان  در ۲۲ هزار مترمربع فضای سرپوشیده محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز دایر خواهد شد.

محمدپور افزود : امسال برنامه ریزی شده است در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز، یک هزار ناشر داخلی و صد ناشر خارجی حضور داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به علت تاخیر برگزاری این نمایشگاه نیز گفت : نمایشگاه امسال با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و برای حمایت از کتاب فروشی های استان برای فروختن محصولات خود ، با تاخیر برگزار می شود.

وی همچنین گفت :  برای حمایت از خریداران ، رقم بن حمایتی در این دوره از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.