تلاش پلیس برای دستگیری افراد حمله کننده به یک آرایشگاه زنانه در تبریز ادامه دارد.

شب گذشته سه نفر به آرایشگاهی زنانه در شهرک ارم تبریز وارد شدند که یکی از آنها النگوی دختری را برید و به همراه دو نفر دیگر که به عنوان نگهبان در جلوی آرایشگاه بودند از محل گریختند.

علت این حادثه در دست بررسی است.