فرماندار تبریز با ابراز تاسف از تسامح پیمانکار و شرکت مجری این مجتمع ها دستور داد هرچه سریع تر وضعیت اسفناک بازار کبود در آستانه ی رویداد مهم تبریز ۲۰۱۸ تمام ایرادات آن برطرف گردد.

عصر: به دنبال برخی شکایات و ابراز نارضایتی کسبه بازار کبود و همچنین بررسی آخرین وضعیت عملیات ساختمانی در اطراف مسجد کبود دکتر شهرتی فر فرماندار تبریز شخصاً در محل حضور یافت و با فراخواندن شهردار منطقه، کارشناسان میراث فرهنگی استان و کسبه محل ، موارد و مشکلات را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تبریز، وی در این بازدید یک ساعته ضمن رسیدگی به وضعیت محوطه مسجد کبود و صدور دستورات لازم برای بهسازی آن، از قسمتهای مختلف فاز ۱ و ۲ بازار کبود نیز بازدید کرد.
فرماندار تبریز با ابراز تاسف از تسامح پیمانکار و شرکت مجری این مجتمع ها دستور داد هرچه سریع تر وضعیت روشنایی پارکینگ و نشت آب از سقف آن، روشنایی محوطه ورودی های مجتمع ، و راه های دسترسی مسجد کبود و سایت موزه عصر آهن از مسیر خیابان روشنایی و خیابان امام خمینی (ره) بررسی شود و در آستانه ی رویداد مهم تبریز ۲۰۱۸ تمام ایرادات آن برطرف گردد.

انتقاد شدید فرماندار تبریز از وضعیت اسفناک اطراف فیروزه جهان اسلام
در پایان بازدید نیز مقرر گردید با تشکیل جلسه ای اضطراری ، با حضور شرکت مجری ایرادات احصاء شده مورد بررسی قرار گیرد.