سایر نمایندگان ارسباران و تبریز پیگیر پروژه ساخت بزرگراه اهر-تبریز نیستیند! / باز؛ دم “پزشکیان” گرم!
سایر نمایندگان ارسباران و تبریز پیگیر پروژه ساخت بزرگراه اهر-تبریز نیستیند! / باز؛ دم “پزشکیان” گرم!

جاده اهر - تبریز فقط مورد استفاده اهالی شهرستان های اهر و هریس نیست. ترافیک اعظم این جاده ناشی از استفاده شهرستان هایی که راه ارتباطی شان به جاده اهر-تبریز متصل است.

عصر: در هیچ یک از تلاش ها برای اتمام ساخت جاده اهر-تبریز نامی از قلی اله قلی زاده نماینده کلیبر، هوراند و خداآفرین دیده نمی شود. هکذا خبری از پیگیری های رضا علیزاده نماینده ورزقان و خاروانا نیز وجود ندارد. در این راه صدای بیت اله عبدالهی تنهاست!

از نمایندگان تبریز که طرف حساب دوم در جاده اهر-تبریز هستند هیچ اظهار نظر، تذکر و درخواست دیده نمی شود. فقط اخیرا” شنیده شده مسعود پزشکیان نماینده تبریز و نائب رییس مجلس در دیدار نمایندگان استان با وزیر راه در بین سه پروژه مهم که مورد تاکید نمایندگان استان است، ساخت و اتمام بزرگراه اهر-تبریز هم جزو درخواست ها ذکر کرده است.

از سوی دیگر نماینده مشکین شهر هم حرکتی برای ساخت این راه از خود نشان نمی دهد و در هیچ خبری پیگیری و تلاش برای ساخت این راه از ناحیه ولی ملکی،نماینده مشکین شهر که جزو ارسباران است دیده نمی شود.

شهاب الدین بیمقدار؛ نماینده تبریز که اصالتی ورزقانی دارد و از حمایت قره داغی ها در انتخابات بطور اکمل استفاده کرده است، در قبال ساخت جاده اهر – تبریز و تاخیر در وعده های داده شده مهر سکوت بر لبانش زده است!

جاده اهر – تبریز فقط مورد استفاده اهالی شهرستان های اهر و هریس نیست. ترافیک اعظم این جاده ناشی از استفاده شهرستان هایی که راه ارتباطی شان به جاده اهر-تبریز متصل است. از اهالی کلیبر و هوراند تا مشکین شهر از این جاده استفاده می کنند. ترافیک سنگین این محور بدلیل استفاده های روزانه اهالی کل منطقه ارسباران است و نماینده تمام شهرستان های دخیل در این راه باید پیگیر مساله جاده اهر-تبریز باشند.

مهدی شنابی/ خبرنگار عصر در اهر