فضای مجازی اکنون به فضایی حقیقی تبدیل شده که بسیاری جرایم می تواند در آن رخ دهد لذا تهدیدات فضای مجازی را باید جدّی گرفته و در شناسایی تهدیدهای جدید پیشقدم شده و اطلاع رسانی کنیم.

عصر: کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم سایبری و فضای مجازی آذربایجان شرقی تشکیل شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در اولین جلسه کمیته پیشگیری از جرایم سایبری و فضای مجازی، قهر با فضای مجازی به دلیل آلوده بودن این فضا را مردود و احیاء شعائر اسلامی در هر فضا و مکانی را وظیفه هر مسلمانی دانسته و گفت: برخورد سلبی با فضای مجازی، فضا را برای سوء استفاده کنندگان باز می کند؛ اگر پیش بینی های لازم برای پیشگیری از وقوع جرایم در فضای مجازی صورت نگیرد، قطعاً در آینده نزدیک دچار مشکل خواهیم شد.

رضا مسعودی فر بر تشکیل شورای پیشگیری از جرایم و آسیب های فضای مجازی در استان برای تصمیم گیری، آسیب شناسی، فرهنگ سازی، آگاهی دهی و آموزش پیشگیری از وقوع جرایم در این حوزه تأکید کرد و افزود: فضای مجازی اکنون به فضایی حقیقی تبدیل شده که بسیاری جرایم می تواند در آن رخ دهد لذا تهدیدات فضای مجازی را باید جدّی گرفته و در شناسایی تهدیدهای جدید پیشقدم شده و اطلاع رسانی کنیم.

در این جلسه مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی گزارشی از آخرین وضعیت و تهدیدات موجود در فضای مجازی در استان ارائه داد و گستردگی، نهفتگی و تنوع را سه مشخصه تهدیدات سایبری و آسیب پذیری حوزه های فرهنگی، اجتماعی، دینی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی را از جمله تهدیدات احتمالی دشمن در حوزه سایبری اعلام کرد.

در ادامه اعضاء حاضر در جلسه نکته نظرات خود در خصوص تهدیدات فضای مجازی را مطرح کردند و مقرر شد اعضای کمیته ظرف ده روز اولویت های مورد نظر خود را مشخص کنند تا با رعایت آن در دستور جلسات آتی کمیته قرار گیرد.