شب گذشته یک شی نورانی و عجیب در برخی از شهرهای جنوب کشور رؤیت شد.

شب گذشته شی نورانی در برخی از شهرهای جنوب کشور رؤیت شد. باشگاه خبرنگاران