زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر دقایقی پیش شربیان در آذربایجان شرقی را لرزاند/ این زمین لرزه در تبریز نیز احساس شد.

این زمین لرزه به مرکزیت شربیان در ۸ کیلومتری دوزدوزان و ۲۲ کیلومتری تیکمه داش در بستان آباد بوقوع پیوست.

موقعیت مکانی زلزله ۴.۳ ریشتری شربیان

موقعیت مکانی زلزله ۴.۳ ریشتری شربیان