خبر خوش برای سربازان و مشمولان /دریافت گواهینامه رانندگی توسط مشمولان غایب
خبر خوش برای سربازان و مشمولان /دریافت گواهینامه رانندگی توسط مشمولان غایب

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در مورد آخرین وضعیت معافیت و کسر خدمت ایثارگران و دریافت گواهینامه توسط مشمولان غایب توضیحاتی داد.

سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح در مورد زمان اجرای مصوبه دریافت گواهینامه توسط مشمولان غایب گفت: با وجود اینکه ستاد کل موافقت خود را با این موضوع اعلام کرده اما هنوز این امر اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد: به‌زودی زمان، نحوه و جزئیات چگونگی دریافت گواهینامه رانندگی توسط مشمولان غایب اعلام می شود.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح در مورد زمان اجرای مصوبه معافیت و کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگران افزود: در مورد این مصوبه نیز به‌زودی زمان، نحوه و جزئیات چگونگی اجرا اعلام می شود.

وی در پاسخ به این سوال که سربازان و مشمولان غایب تا چه زمانی در انتظار اعلام جزئیات و زمان اجرایی شدن این ۲ مصوبه بمانند، گفت: ان شالله تا اواسط آبان این موارد آماده و ابلاغ می شود.