مصاحبه مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی در غرفه عصرتبریز
مصاحبه مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی در غرفه عصرتبریز

مشروح مصاحبه مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی در غرفه مطبوعاتی عصر تبریز و قلم پرس/نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز

فیلم/مشروح مصاحبه دکتر محمد کلامی، مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی در غرفه مطبوعاتی عصر تبریز و قلم پرس/نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز