مشروح مصاحبه مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی در غرفه مطبوعاتی عصر تبریز و قلم پرس/نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز

فیلم/مشروح مصاحبه دکتر محمد کلامی، مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی در غرفه مطبوعاتی عصر تبریز و قلم پرس/نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز