یک فرد روس پیشنهاد فرستادن پنج زن را به اتاق ترامپ مطرح کرد!
یک فرد روس پیشنهاد فرستادن پنج زن را به اتاق ترامپ مطرح کرد!

محافظ شخصی دونالد ترامپ، در جلسه استماع کنگره که پشت درهای بسته برگزار شد درباره اتهامات غیراخلاقی علیه او توضیح داد.

به گزارش عصرتبریز، کیتس شیلر Keith Schiller محافظ شخصی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جلسه کنگره درباره اتهامات غیراخلاقی علیه او توضیح داد.

بر این اساس، محافظ شخصی و فرد امین برای رئیس جمهور آمریکا در جلسه محرمانه استماع کنگره حاضر شد. شیلر در این جلسه در پاسخ به پرسش‌های اعضای کنگره گفت در جلسه ملاقات تجاری در سال ۲۰۱۳ و پس از برگزاری مراسم انتخاب ملکه زیبایی سال، یکی از شرکت کنندگان روس در این جلسه، پیشنهاد کرد پنج زن را به اتاق ترامپ در هتلش در مسکو بفرستد!

در سال ۲۰۱۳، ترامپ در جایگاه بازرگان آمریکایی به روسیه سفر کرده بود. در جلسه استماع کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا که پشت درهای بسته و محرمانه برگزار شد، از شیلر درباره اتهاماتی مبنی بر رفتارهای غیراخلاقی ترامپ مورد سوال قرار گرفت.

پیش‌تر کریستوفر استیل Christopher Steele، مامور اطلاعاتی انگلیس پرونده ای در این زمینه تشکیل داده است.

با این وجود، ترامپ همواره اتهامات وارده را رد کرده است. در جلسه اخیر نیز از شیلر در این باره پرسیده شد و او گفت یک فرد روس که هویت او اعلام نشده است، پیشنهاد فرستادن پنج زن را به اتاق شخصی ترامپ در هتل وی در مسکو مطرح کرده بود؛ اما این پیشنهاد رد شده بود. شیلر در جلسه استماع گفت پیشنهاد مذکور را به صورت یک پیشنهاد مسخره تلقی کرده و آن را رد کرده است. به گفته شیلر، به هنگام رفتن ترامپ به اتاقش برای استراحت، او پیشنهاد مذکور را به خود ترامپ نیز منتقل کرده بود که ترامپ در واکنش خندیده بود. شیلر گفت چند دقیقه پس از رفتن ترامپ به اتاقش، پشت در اتاق او مانده بود و سپس رفته بود تا بخوابد و درنتیجه او نمی تواند درباره بقیه ساعتهای آن شب حرفی بزند.

شیلر از سال ۱۹۹۹ برای ترامپ کار می کرد و در سپتامبر سال گذشته پس از ۱۷ سال کار برای ترامپ از او جدا شد.

انتهای پیام/