تائید رها کردن سه قلوی ۲۰ روزه توسط پدر نامهربان بوکانی
تائید رها کردن سه قلوی ۲۰ روزه توسط پدر نامهربان بوکانی

سه قلوهای 20 روزه توسط پدرنامهربان و به علت اختلافات والدین در یکی از کوچه های بوکان رها شدند.

عصر: رئیس اداره بهزیستی بوکان ضمن تایید این خبر گفت: سه قلوهای ۲۰ روزه توسط پدرنامهربان و به علت اختلافات والدین در یکی از کوچه های بوکان رها شدند.

احمدنژاد اظهار کرد: اختلاف بین پدر و مادر سه قلو ها باعث شده که پدر سه قلوهای خود را که مادر آنها را به خاطر معیشت و خرج و مخارج طرد کرده در یکی از کوچه های بوکان رها کند.

احمدنژاد ادامه داد: در حال حاضر این سه قلو که حال عمومی آنها مساعد است در بیمارستان شهید قلی پور بوکان و در بخش نوزادان نگهداری می شوند.

وی افزود: منتظر رای دادگاه نسبت به تعیین تکلیف این نوزادان هستیم و چنانچه دادگاه رای به باز گرداندن سه قلوها نزد پدر و مادر کند اداره بهزیستی این نوزادان را به آنها بازمی گرداند و در غیراینصورت بهزیستی سرپرستی آنها را برعهده خواهد گرفت.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بوکان گفت: این نوزادان حاصل ازدواج دوم این پدر نامهربان است و با وجود تمکن مالی از دادن نفقه به همسر دوم امتناع می کند و با توجه به اینکه پدر و مادر این سه قلو مشخص است و هویت معلوم دارند احتمال باز گرداندن آنها به والدین بیشتر است و این اداره از افرادی نگهداری می کند که پدر و مادر نامشخص دارند.