شمار جانباختگان زلزله استان کرمانشاه به ۴۴۴ نفر رسید + اسامی
شمار جانباختگان زلزله استان کرمانشاه به ۴۴۴ نفر رسید + اسامی

پزشکی قانونی آخرین آمار کشته شدگان زلزله استان کرمانشاه را 444 نفر اعلام کرد.

پزشکی قانونی کشور شمار جانباختگان زلزله استان کرمانشاه را ۴۴۴ نفر اعلام کرد.

با شناسایی و تعیین هویت ۶ جسد دیگر از حادثه زلزله کرمانشاه تعداد اجساد شناسایی شده به ۴۴۴ نفر رسید. ۵ تن از این اجساد مربوط به کرند و یک تن نیز مربوط به سرپل ذهاب بود.

آمار تفکیکی کشته شدگان زلزله استان کرمانشاه

سرپل ذهاب: ۳۸۸ (۲ نفر مجهول الهویه)
کرند: ۱۹
قصر شیرین: ۱۶
ثلاث: ۱۲
کرمانشاه: ۱
تازه آباد: ۱
ازگله: ۶
اسلام آباد ۱

از جان‌باختگان مجهول الهویه نمونه DNA برای آزمایش ژنتیک برداشته شده است.

اسامی کشته شدگان زلزله کرمانشاه

 

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر جنسیت شهر
۱ خداکرم ده بالایی محمدباقر مذکر ازگله
۲ رشید صوفی مذکر ازگله
۳ مانی صوفی رشید مذکر ازگله
۴ عطیه رسولیان مونث ازگله
۵ امیر یوسفی مذکر ازگله
۶ عبداله محمودی فتاح مذکر ازگله
۷ ژوان صالحی فاضل مونث تازه آباد
۸ خورشید احمدی محمود مونث ثلاث باباجانی
۹ خاتون فیضی فرج مونث ثلاث باباجانی
۱۰ مهیار بدری غریب مونث ثلاث باباجانی
۱۱ پوریا ملکی بهرام مذکر ثلاث باباجانی
۱۲ تارا رضایی عابد مونث ثلاث باباجانی
۱۳ فلاح میری مذکر ثلاث باباجانی
۱۴ خاصیه مرادی رحیم مونث ثلاث باباجانی
۱۵ عزیز مریدی مصطفی مذکر ثلاث باباجانی
۱۶ حسن امامی مذکر ثلاث باباجانی
۱۷ کافیه احمدی علی مونث ثلاث باباجانی
۱۸ کافیه امیرخانی پور علی مونث ثلاث باباجانی
۱۹ ولی محمودی علی مذکر ثلاث باباجانی
۲۰ سیدتوران البتکین سیدصیفور مونث سر پل ذهاب
۲۱ پرنیا البتکین سیاوش مونث سر پل ذهاب
۲۲ پیمان شکری مذکر سر پل ذهاب
۲۳ هما رضایی رضا مونث سر پل ذهاب
۲۴ زینب فرضی اله نظر مونث سر پل ذهاب
۲۵ مانیسا ویسی منصور مونث سر پل ذهاب
۲۶ فریدون سلطانی یداله مذکر سر پل ذهاب
۲۷ ابراهیم رمضانی میراحمدی محمدرشید مذکر سر پل ذهاب
۲۸ حدیث کرمی اشرف مونث سر پل ذهاب
۲۹ اکبر دامن خورشید حیدر مذکر سر پل ذهاب
۳۰ فریده اسماعیلی امان اله مونث سر پل ذهاب
۳۱ اکبر سنجابی حسین مذکر سر پل ذهاب
۳۲ جبرئیل جامع عبداله مذکر سر پل ذهاب
۳۳ انور یوسفی محمد مذکر سر پل ذهاب
۳۴ محمدمتین رحمتی نظرآبادی حسین مذکر سر پل ذهاب
۳۵ خاور ویسی مونث سر پل ذهاب
۳۶ سمیرا پورمحمدی اسد مونث سر پل ذهاب
۳۷ سیدقاسم ساداتی سیدصفر مذکر سر پل ذهاب
۳۸ منظر یاری قره بلاغی رستم مونث سر پل ذهاب
۳۹ والیه مرادی طاهر مونث سر پل ذهاب
۴۰ معصومه فتاحی خسرو مونث سر پل ذهاب
۴۱ گلاویژ حسینی قادری حاتم مونث سر پل ذهاب
۴۲ بهزاد صادقی ده ابراهیمی حبیب مذکر سر پل ذهاب
۴۳ مبینا رضایی علی میت مونث سر پل ذهاب
۴۴ ثریا محمدی امیر مونث سر پل ذهاب
۴۵ بردیا باقری مجتبی مذکر سر پل ذهاب
۴۶ آنا میرزایی داوود بخش مونث سر پل ذهاب
۴۷ فاضل غلامی محمد مذکر سر پل ذهاب
۴۸ سیدسپهر حسینی سیدگودرز مذکر سر پل ذهاب
۴۹ سیدکوثر حسینی سیدگودرز مونث سر پل ذهاب
۵۰ نرگس زارع عبداله مونث سر پل ذهاب
۵۱ کاظم بهرامی مقدس مذکر سر پل ذهاب
۵۲ معصومه حیدری مونث سر پل ذهاب
۵۳ کیومرث باقری مذکر سر پل ذهاب
۵۴ آقامیر نادری مذکر سر پل ذهاب
۵۵ کیومرث بنخشت احمد مذکر سر پل ذهاب
۵۶ دولت امیری علیمراد مونث سر پل ذهاب
۵۷ سهیل عطایی ظفر مذکر سر پل ذهاب
۵۸ شاهین نجفی امیر مذکر سر پل ذهاب
۵۹ آیلین مرادی مسلم مونث سر پل ذهاب
۶۰ ظفر عطایی عبداله مذکر سر پل ذهاب
۶۱ فریده رضایی علی حسن مونث سر پل ذهاب
۶۲ محمدرضا اسماعیلی پیمان مذکر سر پل ذهاب
۶۳ عبدالحسین احسان اسداله مذکر سر پل ذهاب
۶۴ صمد دارابی سیاوش مذکر سر پل ذهاب
۶۵ محمدطاها دارابی صمد مذکر سر پل ذهاب
۶۶ محمدیاسین دارابی صمد مذکر سر پل ذهاب
۶۷ محمد کرمی رمضان مذکر سر پل ذهاب
۶۸ عباس دارابی حیات مذکر سر پل ذهاب
۶۹ آرین محمودی سیروس مذکر سر پل ذهاب
۷۰ سیف علی قدمی ولی مذکر سر پل ذهاب
۷۱ لیدا شاهماری بهمن مونث سر پل ذهاب
۷۲ فاطمه محمودی عبدالعزیز مونث سر پل ذهاب
۷۳ طاوس منصوری شیرزاد مونث سر پل ذهاب
۷۴ ریحان محمدی احمد مونث سر پل ذهاب
۷۵ ژیلا ناصری نژاد انور مونث سر پل ذهاب
۷۶ علی اشرف کرم زاده سلمان مذکر سر پل ذهاب
۷۷ علی اکبر بحرک ادمان مذکر سر پل ذهاب
۷۸ سلمان بحرک ادمان مذکر سر پل ذهاب
۷۹ یداله بساط زاده شیرخان مذکر سر پل ذهاب
۸۰ مازیار مرادبیگی رضا مذکر سر پل ذهاب
۸۱ لیلا مرادبیگی مازیار مونث سر پل ذهاب
۸۲ فرحناز مرادی صمد مونث سر پل ذهاب
۸۳ مبین یاری جهانبخش مذکر سر پل ذهاب
۸۴ مینا یاری جهانبخش مونث سر پل ذهاب
۸۵ الهام خوشگفتار رضا مونث سر پل ذهاب
۸۶ یسنا مرادی کرم رضا مونث سر پل ذهاب
۸۷ عبدالحسین احسانی اسداله مذکر سر پل ذهاب
۸۸ محمد گودرزی مذکر سر پل ذهاب
۸۹ آرمین امین زاده مجید مذکر سر پل ذهاب
۹۰ محمد مصطفایی معارف مذکر سر پل ذهاب
۹۱ خرامان رستمی علی مونث سر پل ذهاب
۹۲ لیلا کمانگر صفیار مونث سر پل ذهاب
۹۳ طوطی الماسی گلمراد مونث سر پل ذهاب
۹۴ شهاب محمدی سیاوش مذکر سر پل ذهاب
۹۵ گل اندام محمدی حسن مونث سر پل ذهاب
۹۶ آمینه گوهرمهر کرم مونث سر پل ذهاب
۹۷ زرین تاج احمدی عبدالعزیز مونث سر پل ذهاب
۹۸ جلال الیاسی برزلاق علی حسن مذکر سر پل ذهاب
۹۹ فرهاد الیاسی برزلاق علی حسن مذکر سر پل ذهاب
۱۰۰ احترام رستمی علی زمان مونث سر پل ذهاب
۱۰۱ زینب محمدی رضاحسین مونث سر پل ذهاب
۱۰۲ بنیامین صادقی مهران مذکر سر پل ذهاب
۱۰۳ فاطمه شریف نیا ابراهیم مونث سر پل ذهاب
۱۰۴ شایان شریف نیا احمد مذکر سر پل ذهاب
۱۰۵ پدرام امینی اسماعیل مذکر سر پل ذهاب
۱۰۶ جهانبخش کرمی رستم مذکر سر پل ذهاب
۱۰۷ کریم آزادی خسرو مذکر سر پل ذهاب
۱۰۸ عزیزاله ویسی حمید مذکر سر پل ذهاب
۱۰۹ شیرین کرمی رمضان مونث سر پل ذهاب
۱۱۰ آرمان کرمی رمضان مذکر سر پل ذهاب
۱۱۱ کاوه مرادی مصطفی مذکر سر پل ذهاب
۱۱۲ آرسام مرادی کاوه مذکر سر پل ذهاب
۱۱۳ فرحناز عبدلی حسین مونث سر پل ذهاب
۱۱۴ کورش الماسی صوف مذکر سر پل ذهاب
۱۱۵ آرش الماسی کورش مذکر سر پل ذهاب
۱۱۶ نوید الیاسی حسن مذکر سر پل ذهاب
۱۱۷ حدیقه الیاسی مونث سر پل ذهاب
۱۱۸ قباد اکبری فرج مذکر سر پل ذهاب
۱۱۹ قمر فلاح اکبر مونث سر پل ذهاب
۱۲۰ علی محمد رضایی مذکر سر پل ذهاب
۱۲۱ خزاله خدایاری بابا مونث سر پل ذهاب
۱۲۲ پرستو آزادی کریم مونث سر پل ذهاب
۱۲۳ آران آزادی کریم مونث سر پل ذهاب
۱۲۴ اختر چراغی مراد مونث سر پل ذهاب
۱۲۵ خاور صیدی صیداحمد مونث سر پل ذهاب
۱۲۶ حسن مرادی محمد مذکر سر پل ذهاب
۱۲۷ جبار مرادبیگی مذکر سر پل ذهاب
۱۲۸ طوبی منصوری شمس اله مونث سر پل ذهاب
۱۲۹ کیان مرادبیگی کامران مذکر سر پل ذهاب
۱۳۰ یزدان محمدی تپه لکی محمد مذکر سر پل ذهاب
۱۳۱ رسول محمدی تپه لکی محمد مذکر سر پل ذهاب
۱۳۲ تینا ناصری عبداله مونث سر پل ذهاب
۱۳۳ آقامراد اقدم کاکامراد مذکر سر پل ذهاب
۱۳۴ مازیار اخگر مذکر سر پل ذهاب
۱۳۵ چیمن اخگر بابامراد مونث سر پل ذهاب
۱۳۶ افسانه اخترشناس بهرام مونث سر پل ذهاب
۱۳۷ هیوا مرادیان سهراب مونث سر پل ذهاب
۱۳۸ فاطمه خوشگفتار رضا مونث سر پل ذهاب
۱۳۹ نزاکت بهرامی علیمراد مونث سر پل ذهاب
۱۴۰ فاطمه اخگر علی اکبر مونث سر پل ذهاب
۱۴۱ مینا پاکرو بابا مونث سر پل ذهاب
۱۴۲ جواد مرادبیگی جهانبخش مذکر سر پل ذهاب
۱۴۳ رانا ویسی علی جان مونث سر پل ذهاب
۱۴۴ سجاد فلاح قنبر مذکر سر پل ذهاب
۱۴۵ پروین عباسی احمد مونث سر پل ذهاب
۱۴۶ حوری زاد رستمی لطیف مونث سر پل ذهاب
۱۴۷ آرشام امینی معارف مذکر سر پل ذهاب
۱۴۸ شهناز طاهری مونث سر پل ذهاب
۱۴۹ الهه کمری جبار مونث سر پل ذهاب
۱۵۰ سعید فتاحی مرادعلی مذکر سر پل ذهاب
۱۵۱ گلچین مرادی پیرمراد مونث سر پل ذهاب
۱۵۲ زرینه الیاسی احمد مونث سر پل ذهاب
۱۵۳ ناصر رضایی محمود مذکر سر پل ذهاب
۱۵۴ فرشته عسگری خسرو مونث سر پل ذهاب
۱۵۵ امیرعلی رنجبر مهدی مذکر سر پل ذهاب
۱۵۶ خدیجه سهرابی چغابلکی خدامراد مونث سر پل ذهاب
۱۵۷ فریده اسماعیلی امان مونث سر پل ذهاب
۱۵۸ مهین کیوان تبار حمید مونث سر پل ذهاب
۱۵۹ زهرا پالانی جافی مراد مونث سر پل ذهاب
۱۶۰ میثم کرمی علی اشرف مذکر سر پل ذهاب
۱۶۱ عبدالرضا نظری خانجان مذکر سر پل ذهاب
۱۶۲ آرزو نجفی احمد مونث سر پل ذهاب
۱۶۳ آتنا یادگاری ایاز مونث سر پل ذهاب
۱۶۴ فریدون سلطانی بهرام مذکر سر پل ذهاب
۱۶۵ پرهام اسفندیاری داریوش مذکر سر پل ذهاب
۱۶۶ تورج نوروزی علیداد مذکر سر پل ذهاب
۱۶۷ نیما کرم پور وهاب مذکر سر پل ذهاب
۱۶۸ علی قاضی پور رضا مذکر سر پل ذهاب
۱۶۹ نرمین کرمی کاکامراد مونث سر پل ذهاب
۱۷۰ پویان یاری محسن مذکر سر پل ذهاب
۱۷۱ آرینا رستمی حجت مونث سر پل ذهاب
۱۷۲ علی احمد باقری علی پاشا مذکر سر پل ذهاب
۱۷۳ طوبی باپیری علی مونث سر پل ذهاب
۱۷۴ مهدی همتی جواد مذکر سر پل ذهاب
۱۷۵ بسطام صحرایی نژاد عبداله مذکر سر پل ذهاب
۱۷۶ ابوالفضل کشتمند محمد مذکر سر پل ذهاب
۱۷۷ احسان کشتمند ابوالفضل مذکر سر پل ذهاب
۱۷۸ شکوفه بهرامی کمال مونث سر پل ذهاب
۱۷۹ عبدالرحیم عزیزی علی محمد مذکر سر پل ذهاب
۱۸۰ علی بابا ویسی علی بگ مذکر سر پل ذهاب
۱۸۱ پرویز مریدی مجید مذکر سر پل ذهاب
۱۸۲ احمدعلی احمدی درویشعلی مذکر سر پل ذهاب
۱۸۳ مرادحاصل امیدی مذکر سر پل ذهاب
۱۸۴ ابراهیم محمودیان مذکر سر پل ذهاب
۱۸۵ لیلا محمدویسی عبداله مونث سر پل ذهاب
۱۸۶ نیلوفر رحیمی نادر مونث سر پل ذهاب
۱۸۷ ماردین امیری نوذر مذکر سر پل ذهاب
۱۸۸ صدیقه ویسی احمد مونث سر پل ذهاب
۱۸۹ نسرین کرمی شمس اله مونث سر پل ذهاب
۱۹۰ انصار قنبری کلاش سامان مذکر سر پل ذهاب
۱۹۱ زهرا رضایی مونث سر پل ذهاب
۱۹۲ کیومرث فریادی فرهاد مذکر سر پل ذهاب
۱۹۳ مینو مرادی شاهپور مونث سر پل ذهاب
۱۹۴ اکرم سنجابی حسین مونث سر پل ذهاب
۱۹۵ قدرت یزدانی قاسم مذکر سر پل ذهاب
۱۹۶ حسن محمدی صالح مذکر سر پل ذهاب
۱۹۷ شرمین کاکایی حسینعلی مونث سر پل ذهاب
۱۹۸ نرمین کاکایی حسینعلی مونث سر پل ذهاب
۱۹۹ صلاح الدین شهباز مذکر سر پل ذهاب
۲۰۰ شربت نظری احمد مونث سر پل ذهاب
۲۰۱ حسین ایران دوست احمد مذکر سر پل ذهاب
۲۰۲ احمد ایران دوست نادر مذکر سر پل ذهاب
۲۰۳ نگار ایران دوست حسین مونث سر پل ذهاب
۲۰۴ اسوه مرادی امین مونث سر پل ذهاب
۲۰۵ سمیه ایران دوست حسین مونث سر پل ذهاب
۲۰۶ صورت ایران دوست مونث سر پل ذهاب
۲۰۷ برزو کرمی نادر مذکر سر پل ذهاب
۲۰۸ معوه کرمی برزو مونث سر پل ذهاب
۲۰۹ فاطمه عزیزی مونث سر پل ذهاب
۲۱۰ رئوف محمدی مذکر سر پل ذهاب
۲۱۱ ارشیا ویسی مذکر سر پل ذهاب
۲۱۲ کسری ویسی مذکر سر پل ذهاب
۲۱۳ لیمو خانلری مونث سر پل ذهاب
۲۱۴ عبداله الیاسی خداداد مذکر سر پل ذهاب
۲۱۵ آکار الیاسی عبداله مذکر سر پل ذهاب
۲۱۶ احمد رحمانی مذکر سر پل ذهاب
۲۱۷ عصمت سهرابی رستم مونث سر پل ذهاب
۲۱۸ باربد دانایی طوس مراد مذکر سر پل ذهاب
۲۱۹ مینا قهرمانی فارس مونث سر پل ذهاب
۲۲۰ مریم حسینی قادری حاتم مونث سر پل ذهاب
۲۲۱ غزاله صمدی کاکاعبداله مونث سر پل ذهاب
۲۲۲ شوکت بادپران حیدر مونث سر پل ذهاب
۲۲۳ بسته شفیعی علی جان مونث سر پل ذهاب
۲۲۴ جلیل قدمی کاکامراد مذکر سر پل ذهاب
۲۲۵ رضا شهسواری همه ویس مذکر سر پل ذهاب
۲۲۶ ربابه حیان اسماعیل مونث سر پل ذهاب
۲۲۷ نبی محمدی شاپور مذکر سر پل ذهاب
۲۲۸ امین مرادی مذکر سر پل ذهاب
۲۲۹ هاجر آزادی مونث سر پل ذهاب
۲۳۰ بشرا مرادی امین مونث سر پل ذهاب
۲۳۱ علی احمدی وهاب مذکر سر پل ذهاب
۲۳۲ عبدالوهاب احمد مذکر سر پل ذهاب
۲۳۳ علی احمدی اسحق مذکر سر پل ذهاب
۲۳۴ فرشته دانهشته محی الدین مونث سر پل ذهاب
۲۳۵ کوکب دارابی مصطفی مونث سر پل ذهاب
۲۳۶ امیرعلی رستمی سلیم مذکر سر پل ذهاب
۲۳۷ سحر احمدی جواد مونث سر پل ذهاب
۲۳۸ زینب ابراهیمی احسان مونث سر پل ذهاب
۲۳۹ یداله قادری ابراهیم مذکر سر پل ذهاب
۲۴۰ قباد محمدی محمدعلی مذکر سر پل ذهاب
۲۴۱ شیرزاد ناصری شیرخان مذکر سر پل ذهاب
۲۴۲ فرشته رستمی ایاز مونث سر پل ذهاب
۲۴۳ آراد ناصری شیرزاد مذکر سر پل ذهاب
۲۴۴ یونس شکربیگی جهانبخش مذکر سر پل ذهاب
۲۴۵ آرمتین ویسی ؟ مذکر سر پل ذهاب
۲۴۶ وهاب کرمپور مذکر سر پل ذهاب
۲۴۷ فاطمه جاودان مونث سر پل ذهاب
۲۴۸ طوبی باقری مونث سر پل ذهاب
۲۴۹ فریبا جاسمی صیداحمد مونث سر پل ذهاب
۲۵۰ سهیلا عزیزی خدایار مونث سر پل ذهاب
۲۵۱ پژمان عزیزی بهرام مذکر سر پل ذهاب
۲۵۲ دانا حسینی قادری حبیب اله مذکر سر پل ذهاب
۲۵۳ گرجی پالانی علی مونث سر پل ذهاب
۲۵۴ شمسی زنگنه بکمراد مونث سر پل ذهاب
۲۵۵ داراب دارابی جهانبخش مذکر سر پل ذهاب
۲۵۶ جوهر بهرک روضان مذکر سر پل ذهاب
۲۵۷ مهناز ویسی شمس اله مونث سر پل ذهاب
۲۵۸ شیما محمد شاپور مونث سر پل ذهاب
۲۵۹ شکر مرادی عبداله مونث سر پل ذهاب
۲۶۰ فاطیما رضایی میثم مونث سر پل ذهاب
۲۶۱ پگاه رستمی کویار مونث سر پل ذهاب
۲۶۲ علی مهرابی حسن مذکر سر پل ذهاب
۲۶۳ سهیلا عباسی حبیب اله مونث سر پل ذهاب
۲۶۴ هستی الیاسی حاجیمراد مونث سر پل ذهاب
۲۶۵ حسام الیاسی حاجیمراد مذکر سر پل ذهاب
۲۶۶ حمزه الیاسی فاضل مذکر سر پل ذهاب
۲۶۷ عماد زارع حبیب مذکر سر پل ذهاب
۲۶۸ حمید رضایی بیابانی احمد مذکر سر پل ذهاب
۲۶۹ مهتاب خدادادی علیمراد مونث سر پل ذهاب
۲۷۰ رحیم یاراحمدی عبدالقادر مذکر سر پل ذهاب
۲۷۱ بکزاده امیدی ملک علی مونث سر پل ذهاب
۲۷۲ سیروس بری علی مذکر سر پل ذهاب
۲۷۳ محمدپارسا فتاحی مجتبی مذکر سر پل ذهاب
۲۷۴ محمدطاها فتاحی مجتبی مذکر سر پل ذهاب
۲۷۵ مهسا بسامی مراد مونث سر پل ذهاب
۲۷۶ محسن نقدی حسین مذکر سر پل ذهاب
۲۷۷ حقمراد بابایی علیمراد مذکر سر پل ذهاب
۲۷۸ دنیا بابایی یونس مونث سر پل ذهاب
۲۷۹ فاطمه مومنی محسن مونث سر پل ذهاب
۲۸۰ صوریه عزیزی محمد مونث سر پل ذهاب
۲۸۱ فریبا زارعی جمال مونث سر پل ذهاب
۲۸۲ پروانه جوانمیری خدامراد مونث سر پل ذهاب
۲۸۳ النا زارعی ستار مونث سر پل ذهاب
۲۸۴ یداله زارعی کاکاحسن مذکر سر پل ذهاب
۲۸۵ جواد نوری محمد مذکر سر پل ذهاب
۲۸۶ کورش زارعی یداله مذکر سر پل ذهاب
۲۸۷ نهیه محمودی کریم مونث سر پل ذهاب
۲۸۸ مرادحاصل فریفته جلیلی مذکر سر پل ذهاب
۲۸۹ راحله بخشی محمدمراد مونث سر پل ذهاب
۲۹۰ محمدپارسا احمدی علی مذکر سر پل ذهاب
۲۹۱ النا کرم مهدی مونث سر پل ذهاب
۲۹۲ احمد پالانی جافی عبدالکریم مذکر سر پل ذهاب
۲۹۳ خسرو قادری عبدالرحمن مذکر سر پل ذهاب
۲۹۴ فرزانه یادگاری احمد مونث سر پل ذهاب
۲۹۵ هاجر رحیمی حجت مونث سر پل ذهاب
۲۹۶ عابدین مرادی اسفندیار مذکر سر پل ذهاب
۲۹۷ محمد سهرابی رئوف مذکر سر پل ذهاب
۲۹۸ نرگس پالانی جافی ولی مونث سر پل ذهاب
۲۹۹ مرضیه حسینی سیدابراهیم مونث سر پل ذهاب
۳۰۰ آرمیتا حسنی سیدابراهیم مونث سر پل ذهاب
۳۰۱ سهیل حسینی ابراهیم مذکر سر پل ذهاب
۳۰۲ فرشته نظری کاکاخاص مونث سر پل ذهاب
۳۰۳ تانیا نظری تیمور مونث سر پل ذهاب
۳۰۴ القاص نظری مجید مذکر سر پل ذهاب
۳۰۵ ابراهیم احمدی میرزامراد مذکر سر پل ذهاب
۳۰۶ خانم رمضانی امین مونث سر پل ذهاب
۳۰۷ اله بخش شمسی کلبعلی مذکر سر پل ذهاب
۳۰۸ عزیز صفری فارض مذکر سر پل ذهاب
۳۰۹ مصیب مرادبیگی جبار مذکر سر پل ذهاب
۳۱۰ نسرین احمدی میرزا مونث سر پل ذهاب
۳۱۱ عصرین اسپری علی مونث سر پل ذهاب
۳۱۲ روژین اسپری علی مونث سر پل ذهاب
۳۱۳ نرگس اسپری قباد مونث سر پل ذهاب
۳۱۴ نگار اسپری قباد مونث سر پل ذهاب
۳۱۵ یوسف اسپری علی مذکر سر پل ذهاب
۳۱۶ ایوب اسپری حسین مذکر سر پل ذهاب
۳۱۷ نسرین احمدی میرزاداد مونث سر پل ذهاب
۳۱۸ بتول حسنخانی حسن مونث سر پل ذهاب
۳۱۹ ناهید مرادبیگی جهانبخش مونث سر پل ذهاب
۳۲۰ فروزان ملکی کرم بیگ مونث سر پل ذهاب
۳۲۱ یوسف حیدری حسن مذکر سر پل ذهاب
۳۲۲ اسماعیل بابایی اصیل عبداله مذکر سر پل ذهاب
۳۲۳ نصرت محمدی پاتاق محمدعلی مذکر سر پل ذهاب
۳۲۴ روژین کرمی یاسین مونث سر پل ذهاب
۳۲۵ روژان کرمی یاسین مذکر سر پل ذهاب
۳۲۶ علی محمدی محمود مذکر سر پل ذهاب
۳۲۷ سلیمان کریمی یارکرم مذکر سر پل ذهاب
۳۲۸ زینب محمدی نادر مونث سر پل ذهاب
۳۲۹ امیرحسین رضایی میثم مذکر سر پل ذهاب
۳۳۰ حوری زاد پالانی جافی عبدالعلی مونث سر پل ذهاب
۳۳۱ حسینعلی خانی علی مذکر سر پل ذهاب
۳۳۲ حسینعلی پالانی مذکر سر پل ذهاب
۳۳۳ محمدرضا شهیدی جهانگرد مذکر سر پل ذهاب
۳۳۴ جلیل فریفته عبداله مذکر سر پل ذهاب
۳۳۵ هستی احمدی ابراهیم مونث سر پل ذهاب
۳۳۶ مهیا احمدی ابراهیم مونث سر پل ذهاب
۳۳۷ فهیمه بابایی شمس اله مونث سر پل ذهاب
۳۳۸ هستی بایسته علی مونث سر پل ذهاب
۳۳۹ احسان هاشمی مذکر سر پل ذهاب
۳۴۰ حبیب اله حسینی قادری حسن مذکر سر پل ذهاب
۳۴۱ حسین یاری مذکر سر پل ذهاب
۳۴۲ گودرز رضایی مذکر سر پل ذهاب
۳۴۳ میثم هاشمی مذکر سر پل ذهاب
۳۴۴ عبدالقادر عزیزی حبیب مذکر سر پل ذهاب
۳۴۵ هدی حسینی قادری حبیب اله مونث سر پل ذهاب
۳۴۶ سلطنت ایوانی مونث سر پل ذهاب
۳۴۷ قمر مرادی مونث سر پل ذهاب
۳۴۸ صدیقه قنبری مونث سر پل ذهاب
۳۴۹ علایی کرمی مونث سر پل ذهاب
۳۵۰ ثنا یزدان شناس محمد مونث سر پل ذهاب
۳۵۱ سینا یزدان شناس محمد مذکر سر پل ذهاب
۳۵۲ خاور پالانی جافی حسن مونث سر پل ذهاب
۳۵۳ آیدا حیدری حسن مونث سر پل ذهاب
۳۵۴ حسنا حیدری احمد مونث سر پل ذهاب
۳۵۵ مهوش رستمی محمد مونث سر پل ذهاب
۳۵۶ لیلا میرزایی اسد مونث سر پل ذهاب
۳۵۷ گلزار میرزایی اسد مونث سر پل ذهاب
۳۵۸ نوید کرمی امید مذکر سر پل ذهاب
۳۵۹ دیار کرمی آیدا مذکر سر پل ذهاب
۳۶۰ حمید دارابی سیاوش مذکر سر پل ذهاب
۳۶۱ لیلا محمدیان مراد مونث سر پل ذهاب
۳۶۲ سید ابراهیم حسینی سیدرحمت مذکر سر پل ذهاب
۳۶۳ فوزیه مرادپور جمشید مونث سر پل ذهاب
۳۶۴ عبداله یوسفی علی مذکر سر پل ذهاب
۳۶۵ کریم برزگر ولی مذکر سر پل ذهاب
۳۶۶ غزاله آوند قاسم مونث سر پل ذهاب
۳۶۷ نازنین رنجبر مهدی مونث سر پل ذهاب
۳۶۸ ماردین یوسفی عبداله مذکر سر پل ذهاب
۳۶۹ عایشه حیدری احمد مونث سر پل ذهاب
۳۷۰ سما برزگر کریم مونث سر پل ذهاب
۳۷۱ بهاره طهماسبی علی مونث سر پل ذهاب
۳۷۲ پروین کامرانی احمد مونث سر پل ذهاب
۳۷۳ بنیامین برزگر کریم مذکر سر پل ذهاب
۳۷۴ علی طهماسبی کاک احمد مذکر سر پل ذهاب
۳۷۵ خاور یوسفی علی مونث سر پل ذهاب
۳۷۶ محمد محمودی عظیم مذکر سر پل ذهاب
۳۷۷ سیدایرج حسینی سیدخلیل مذکر سر پل ذهاب
۳۷۸ جیران باک کلبعلی مونث سر پل ذهاب
۳۷۹ کردار اعظمی عزیز مذکر سر پل ذهاب
۳۸۰ پرنیا کریمی رضا مونث سر پل ذهاب
۳۸۱ کاک احمد طهماسبی عزیز مذکر سر پل ذهاب
۳۸۲ زیبا حقگو راد احمد مونث سر پل ذهاب
۳۸۳ شوکت سلیمانی مونث سر پل ذهاب
۳۸۴ افسانه عزیزی گاوچالی جهانبخش مونث سر پل ذهاب
۳۸۵ سوریه عزیزی محمد مونث سر پل ذهاب
۳۸۶ صدریه عزیزی محمد مونث سر پل ذهاب
۳۸۷ فریحا زارعی جمال مونث سر پل ذهاب
۳۸۸ ریحانه راستی فرد خدانظر مونث سر پل ذهاب
۳۸۹ حسین علیخانی علی مذکر سر پل ذهاب
۳۹۰ یداله زارعی کاک حسن مذکر سر پل ذهاب
۳۹۱ جواد نوری نژاد محمد مذکر سر پل ذهاب
۳۹۲ صورت حیدری نورمحمد مونث سر پل ذهاب
۳۹۳ مجهول الهویه مذکر سر پل ذهاب
۳۹۴ بیان مرادی ویس مونث سر پل ذهاب
۳۹۵ اسد مرادی مذکر سر پل ذهاب
۳۹۶ مجهول الهویه مذکر سر پل ذهاب
۳۹۷ آقامراد نوروزی بیگ مراد مذکر سر پل ذهاب
۳۹۸ آمنه حسن پوریان محمود مونث سر پل ذهاب
۳۹۹ علیرضا دوستیان ملک مذکر سر پل ذهاب
۴۰۰ سیده زینت امیری سید محمود مونث سر پل ذهاب
۴۰۱ سیده پری امیری سید محمود مونث سر پل ذهاب
۴۰۲ عبداله آزادی طهماسب مونث سر پل ذهاب
۴۰۳ هاوژین آزادی جمشید مونث سر پل ذهاب
۴۰۴ امین مرادی رحمان مذکر سر پل ذهاب
۴۰۵ هاجر آزادی اعظم مذکر سر پل ذهاب
۴۰۶ فرهاد فروهر رستم مذکر سر پل ذهاب
۴۰۷ احمد فتاحی عزیز مذکر سرپل ذهاب
۴۰۸ شریف نوروزی محمدخان مذکر قصرشیرین
۴۰۹ حسن مرادی خدامراد مذکر قصرشیرین
۴۱۰ داریوش مرادی وند احمد مذکر قصرشیرین
۴۱۱ فاطمه نعیمی جگرلویی علیمراد مونث قصرشیرین
۴۱۲ قمرناز نوروزی جاسم مونث قصرشیرین
۴۱۳ اسداله مرادی مراد مذکر قصرشیرین
۴۱۴ فرامرز حبیبی ملک مذکر قصرشیرین
۴۱۵ مرضیه الهی ناصرخانی حبیب اله مونث قصرشیرین
۴۱۶ شیرین نوروزی دارخور محمد مونث قصرشیرین
۴۱۷ میثم کرمی مذکر قصرشیرین
۴۱۸ فریده اسماعیلی مونث قصرشیرین
۴۱۹ منظر یاری مونث قصرشیرین
۴۲۰ دولت امیدی مونث قصرشیرین
۴۲۱ ظفر عطایی مذکر قصرشیرین
۴۲۲ مریم ییلاقی قربانعلی مونث قصرشیرین
۴۲۳ فاطمه نعمتی مونث قصرشیرین
۴۲۴ مینا زارع قدرت اله مونث کرمانشاه
۴۲۵ زینب قنبری باباعلی مونث کرند
۴۲۶ سیدگودرز حسینی سیدفریدون مذکر کرند
۴۲۷ سارا کرمی رضا مونث کرند
۴۲۸ رمضان پالانی مذکر کرند
۴۲۹ وحید قنبری پرویز مذکر کرند
۴۳۰ زرین تاج نیکدل مونث کرند
۴۳۱ پروانه نیکدل مونث کرند
۴۳۲ ستایش نیکدل مونث کرند
۴۳۳ محمدمهدی پیرمرادی مذکر کرند
۴۳۴ لیلا عثمانی مونث کرند
۴۳۵ قاسم خیره دست محمد مذکر کرند
۴۳۶ رنگینه خیره دست مونث کرند
۴۳۷ سالار خیره دست مذکر کرند
۴۳۸ مینا کریمی سیدشفیع مونث کرند
۴۳۹ پیمان قبادی بروندی کاکامراد مذکر کرند
۴۴۰ صدریه حیدری احمدمراد مونث کرند
۴۴۱ سوگل غلامی بیامه صابر مونث کرند
۴۴۲ تینا صیادی سهراب مونث کرند
۴۴۳ هانیتا صیادی سهراب مونث کرند
۴۴۴ مراد صیدی فرخ مذکر اسلام آباد