فیلم /حمله شبانه و قمه کشی در داروخانه به خاطر ترامادول و کلونازپام
فیلم /حمله شبانه و قمه کشی در داروخانه به خاطر ترامادول و کلونازپام

گفته شده این فیلم مربوط به یکی از داروخانه های تبریز است.

حمله شبانه و قمه کشی به داروخانه در ساعت ۱:۳۰ بامداد به خاطر ترامادول و کلونازپام

منبع: تابناک آذربایجان شرقی

این اتفاق در آران و بیدگل اصفهان روی داده است و به تبریز مربوط نیست.