هم‌سلولی سابق رضا ضراب، با ثبت شکایتی در دادگاهی در نیویورک او را به تجاوز و آزار جنسی متهم کرده است.

به گزارش عصر تبریز و به نقل از بی بی سی، هم‌سلولی سابق رضا ضراب، بازرگان ایرانی-ترکیه‌ای زندانی در آمریکا، با ثبت شکایتی در دادگاهی در نیویورک او را به تجاوز و آزار جنسی متهم کرده است.

این هم‌سلولی سابق رضا ضراب در شکایت نامه اش آورده است که وی بین نوامبر ۲۰۱۶ و مارس ۲۰۱۷ در زندان منتهن، که هر دوی آنها در آن نگهداری می‌شدند، به او تجاوز کرده است. او همچنین ضراب را انجام به چند مورد آزار جنسی دیگر نیز متهم کرده است.

رضا ضراب با اعتراف به همکاری در دور زدن تحریم‌های ایران، با دادستان های آمریکایی همکاری می‌کند و در روزهای اخیر در این زمینه شهادت داده است.

همچنین ضراب علاوه بر اعتراف به پول‌شویی و دور زدن تحریم‌ها اعتراف کرده است که در مدت بازداشتش در آمریکا به یک زندانبان آمریکایی ۴۵ هزار دلار رشوه داده تا مشروبات الکلی بگیرد و از موبایل این زندانبان استفاده کند.

در شکایت‌نامه‌ای که درباره اتهام جدید تجاوز ثبت شده آمده است آقای ضراب پس از شکایت هم‌سلولی‌اش به محل دیگری منتقل شده است. شاکی هنوز در آمریکا و در زندان بسر می‌برد. وی مردی ۶۲ ساله و اهل ساحل عاج می باشد.

بی بی سی گزارش می دهد که شکایت‌نامه هم سلولی ضراب می‌گوید وی ابتدا در زندان با او دوست شده، و پس از جلب اعتمادش به او تجاوز کرده است.

این شکایت نامه اضافه می کند که ضراب سپس با تهدید باعث شده که او به سرعت موارد تجاوز و آزار ادعایی را به مقام‌های زندان گزارش نکند