وزیر کشور ترکیه فردا به ایران می آید
وزیر کشور ترکیه فردا به ایران می آید

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه فردا شنبه به ایران سفر می کند تا با رحمانی فضلی در خصوص موارد همکاری برای امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم و قاچاق بحث و گفتگو کند


سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه شنبه ۱۸ آذر ماه برای دیدار با عبدالرضا رحمانی فضلی، همتای ایرانی خود به تهران سفر می کند.

در دیدار سویلو با فضلی موارد همکاری برای امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم و قاچاق مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وزیر کشور ترکیه را در این سفر عارف چتین، فرمانده کل ژاندارمری و سلامی آلتین‌اوک، رئیس اداره پلیس کشور ترکیه همراهی خواهند کرد.