عکس‌های دیده نشده از هیتلر +تصاویر
عکس‌های دیده نشده از هیتلر +تصاویر

عکس‌های دیده نشده از «آدولف هیتلر» که در آلبوم یکی از فرماندهان نیروی هوایی آلمان نگهداری می‌شد، در قالب کتابی منتشر گردیده است.

عکس های دیده نشده از «آدولف هیتلر»، رهبر حزب نازی آلمان که «هرمن گوئرینگ»، یکی از فرماندهان او در سال ۱۹۳۸ گرفته بود و در آلبومی نگهداری می شد، در قالب کتابی چاپ شده است.

گوئرینگ یکی از نزدیکترین و مورد اعتماد ترین افراد به هیتلر بود که موفق شد عکسایی از صمیمانه ترین لحظات هیتلر را در جمع خانواده اش ثبت کند.

یکی از جالبترین عکس های او، پوزخند زدن هیتلر به فرزند گوئرینگ در یک مهمانی خانوادگی است.

هرمان گورینگ در سال ۱۹۳۵ به فرماندهی نیروی هوایی آلمان منصوب شد و تا آخرین روزهای این رژیم در سمت خود باقی ماند. او نقش مهمی در جانبداری اتریش –سرزمین مادری هیتلر—از آلمان در جنگ جهانی دوم داشت. پس از پایان جنگ جهانی دادگاه نورنبرگ او را جنایتکار جنگی معرفی کرد محکوم به اعدام با طناب دار شد. اما یک شب پیش از اعدام با سیانور خودکشی کرد.

گوئرینگ تعداد زیادی از عکس های دیده نشده هیتلر را سال ها قبل از جنگ جهانی دوم گرفته است.