ساخت ربات انسان نما با قابلیت‌های ویژه در دانشگاه تبریز
ساخت ربات انسان نما با قابلیت‌های ویژه در دانشگاه تبریز

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز از ساخت ربات انسان نما با قابلیت‌های ویژه در این دانشگاه خبر داد.

سیدهادی اقدسی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز با اشاره به ساخت ربات انسان نما در دانشگاه تبریز گفت: از جمله قابلیت‌های ربات این است که به راحتی قابل دسترس برای تمام محققان خواهد بود.

وی افزود: این ربات ۲۰ درجه آزادی داشته و راه رفتن پویا دارد و به راحتی می‌تواند محیط را یاد گیرد.

رئیس گروه ساخت ربات انسان نما با اشاره به اینکه الگوریتم‌های یادگیری این ربات به راحتی قابل پیکره بندی است، افزود: دوربین ربات مجهز به زاویه دید ۹۰ درجه است که یک زاویه دید گسترده است.

وی خاطرنشان کرد: فلسفه اساسی تحقیقات و فناوری‌ها باید به سمت و سوی بازار و صنعت رود و گره‌گشایی از خلاها و مشکلات جامعه باشد.

باشگاه خبرنگاران