مدارس تبریز برای دومین روز پیاپی تعطیل شد
مدارس تبریز برای دومین روز پیاپی تعطیل شد

به دنبال آلودگی هوا، برای دومین بار متوالی مدارس تبریز تعطیل شد

پیرو تصمیم و مصوبه کمیته مدیریت کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز، بدلیل آلودگی شدید هوا و آلودگی بیش از حالت استاندارد:

فردا یکشنبه ۲۶ آذرماه، مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در نواحی پنجگانه کلانشهر تبریز در شیفت صبح و بعداز ظهر تعطیل خواهد بود.

این اطلاعیه شامل مدارس بخش خسروشاه نخواهد بود و مدارس در این بخش دایر خواهد بود.