بهره‌برداری آزمایشی از تونل شمالی فاز ۲ متروی تبریز آغاز شد
بهره‌برداری آزمایشی از تونل شمالی فاز ۲ متروی تبریز آغاز شد

بهره‌برداری آزمایشی از تونل شمالی فاز ۲ خط ۱ متروی تبریز با حضور معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی آغاز شد.

محمدصادق پورمهدی در جریان بهره‌برداری آزمایشی از تونل شمالی فاز ۲ خط ۱ متروی تبریز، اظهار داشت:‌ با بهره گیری از این تونل فاصله گذر قطارها از روز شنبه به ۱۷ دقیقه خواهد رسید.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی افزود:‌ با به‌کارگیری از تونل شمالی فاز ۲ خط ۱ قطارشهری،‌ امکان افزایش تردد قطارهای مترو در مسیر ائل گلی تا میدان ساعت فراهم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه نیز از نصب جدول جدید زمان‌بندی حرکت قطارها در تمامی ایستگاه های فعال خط یک خبر داد.

یعقوب وحیدکیا دراین باره تصریح کرد:‌ مسافران به منظور جلوگیری از اتلاف وقت خود می توانند قبل از سوار شدن به قطار،‌ در جریان ساعات حرکت قطارها قرار گیرند.

وی با اعلام اینکه ساعات فعالیت قطارشهری تبریز از ۷ الی ۱۷ است،‌ خاطرنشان ساخت: از روز شنبه بر سرعت قطارهای فعال در مسیر ائل گلی تا میدان ساعت افزوده شده و این مسیر در مدت زمان ۱۷ دقیقه طی خواهد شد.