گزارش تصویری/ ایجاد شکاف عمیق در جاده وادی رحمت به دیزل آباد تبریز به علت رانش زمين

تصاویر ایجاد شکاف عمیق در جاده وادی رحمت به دیزل آباد تبریز را به علت رانش زمین در ادامه مشاهده نمائید.

فیلم شکاف عمیق در جاده وادی رحمت به دیزل آباد تبریز: